Słownik terminów

rynek forex

1466

Aussie

Slangowy wyraz określający parę walutową AUD/USD.

Podstawowa waluta (Base Currency)
Podstawowa waluta jest pierwszą walutą w parze (Podstawową walutą w parze EUR/USD jest EUR). Cena danej pary walutowej informuje nas ile waluty kwotowanej (drugiej w parze) potrzeba do zakupu jednej jednostki waluty bazowej.

Rynek Niedźwiedzia (Bear Market)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zniżkowy.

Cena zakupu (Bid Price, Sell Price)
Cena, po jakiej waluta jest kupowana na rynku. Bid to najwyższa cena akceptowana przed kupującego.

Rynek byka (Bull Market)
Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zwyżkowy.

Cable
Slangowy wyraz określający parę walutową GPB/USD.

Waluta kwotowana (Counter Currency)
Waluta kwotowana lub wymienialna jest drugą walutą w parze. Np. walutą kwotowaną pary EUR/USD jest USD.

Kurs krzyżowy/krosowy (Cross Rate)
Kurs wymiany dwóch walut, z których ani jedna nie jest USD. Jeżeli jedną z walut jest USD parę określamy nazwą “para walutowa”.

Para walutowa (Currency Pair)
To dwie waluty, które są przedmiotem handlu na rynku walutowym, jedną z nich jest USD, w innym razie wykorzystuje się termin “kurs krzyżowy”. Podczas handlu zawsze jedna waluta jest kupowana, druga sprzedawana.

Inwestowanie krótkoterminowe (Day Trading)
Kupowanie i sprzedaż walut tego samego dnia.

Fed
Fed jest skrótem pochodzącym od angielskich słów Federal Reserve. Chodzi tu o Bank Centralny USA – podobnie jak w Polsce NBP. Urząd ten decyduje o polityce walutowej Stanów Zjednoczonych, co może w dużym stopniu wpłynąć na rynek Forex.

Forex
Forex, również FX, nazwa powstała poprzez połączenie słów Foreign Exchange. Jest to rynek walutowy, na którym dochodzi do kupowania i sprzedawania walut. Dowiedz się czegoś więcej o Forex.

Analiza fundamentalna (Fundamental Analysis)
Dogłębna analiza danych ekonomicznych i politycznych w celu prognozowania zmian kursów.

Transakcja hedgingowa (Hedging)
Chodzi o neutralizację strat. Transakcja ta ma za zadanie zredukowanie potencjalnej straty.

Kiwi
Slangowy wyraz określający parę walutową NZD/USD.

Dźwignia (Leverage)
Dźwignia finansowa umożliwia za małą sumę pieniędzy kontrolowanie pozycji o znacznie większej wartości. Narzędzie to pozwoli Ci podwyższyć potencjalny zysk, ale zarówno zwiększy ryzyko transakcji.

Pozycja długa (Long Position)
Pozycja, na której klient dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał. Zazwyczaj podawana w walucie bazowej.

Loonie
Slangowy wyraz określający parę walutową USD/CAD.

Lot
Lot to miara wielkość transakcji, jest zawsze liczbą całkowitą, dla par walutowych zawsze 100 000 jednostek waluty bazowej (np. 1 lot EURUSD to 100 000 EUR)

Margin
Kwota pieniędzy niezbędna do utrzymania pozycji. Wymagany depozyt początkowy by otworzyć pozycję.

Punkt bazowy (Pip)
Punkt bazowy jest najmniejszą jednostką zmiany kursu walutowego. Z reguły jest to czwarta cyfra po przecinku. (Wyjątek tworzy para walutowa USD/JPY). Zmiana kursu o 0,0001 oznacza zmianę o jeden punkt.

Trend cenowy (Price Trend)
Utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu do zmian w danym kierunku. Trend wzrostowy (byk) oraz trend spadkowy (niedźwiedź). Inwestorzy dzięki trendom starają się zwiększyć zysk.

Kurz (Rate)
Cena jednej waluty wyrażona w drugiej.

Kapitał ryzyka/spekulacyjny (Risk Capital)
Środki, które inwestor może zainwestować i które może stracić bez uszczerbku dla swojej sytuacji życiowej.

Pozycja krótka (Short Position)
Pozycja, w której waluta bazowa jest sprzedawana. Jest dochodowa, kiedy ceny spadają.

Spread
Różnica między ceną kupna a sprzedaży.

Stop Loss
Zlecenie stop/ Zlecenie z limitem straty jest zleceniem kupna lub sprzedaży w momencie, gdy cena osiąga ustalony poziom.

Swissy
Slangowy wyraz określający parę walutową USD/CHF.

Realizacja zysku (Take Profit)
Take Profit to zlecenie stosowane przez inwestorów walutowych by automatycznie zamknąć pozycje po osiągnięciu pewnego pułapu cen w celu automatycznej realizacji zysków. Gwarantuje to zamkniecie pozycji po osiągnięciu określonego kursu, realizując wcześniej ustalony zysk, jednak uniemożliwia dalsze zarabianie na danej pozycji.

Analiza techniczna Forex (Technical Analysis)
Metoda prognozowania zachować rynku poprzez analizę danych takich jak: wykresy, trendy cenowe, wolumen obrotów.