Pojęcia związane z wymianą walut i przelewami międzynarodowymi

forex,spread,sepa,kod swift,kod bic,numer iban

2069
 • Co to jest spread?
 • Co to jest przelew SEPA?
 • Co to jest przelew SWIFT?
 • Co to jest kod BIC?
 • Co to jest numer IBAN?
 • Co to jest FOREX?

Co to jest spread?

Jest to różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty, ustalanym przez banki i kantory. waha się od kilku do kilkunastu procent i jest źródłem zysku ze sprzedaży walut. W kantorach internetowych kursy wymiany walut są często ustalane bezpośrednio przez użytkowników. Kantory wymiany walut nie interweniują ani nie manipulują kursami oferowanymi przez Użytkowników.
Jedyną opłatą pobieraną przez serwis jest prowizja od ww. kwoty i wynosi poniżej 0,5% w zależności od kantoru walutowego.

Co to jest przelew SEPA?

Jest to przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w EURO, w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (Single Euro Payments Area, SEPA). Pieniądze przesłane przelewem SEPA pojawiają się na rachunku odbiorcy następnego dnia roboczego. Przelew SEPA podlega niskiej opłacie manipulacyjnej, która jest niezależna od kwoty przelewu. Jest to najtańszy sposób przelewu EUR. Przelew SEPA może być wykonany tylko z opcją alokacji kosztów SHA, z datą zaksięgowania SPOT.

Co to jest przelew SWIFT?

Jest to rodzaj przelewu krajowego lub zagranicznego dokonywanego w walucie obcej. Czas realizacji takiego przelewu wynosi do 3 dni roboczych, w zależności od wybranej daty zaksięgowania:

 • Spot – najtańsza opcja przelewu; przelew pojawi się u odbiorcy w ciągu 3 pełnych dni roboczych od momentu zlecenia,
 • Tomnext – jeżeli przelew zostanie zlecony np. do 13:00 (w zależności od banku), pojawi się on u odbiorcy następnego dnia,
 • Overnight – najszybszy i najdroższy tryb realizacji przelewu. Jeżeli przelew zostanie zlecony np. do 13:00 (w zależności od banku), pojawi się on u odbiorcy tego samego dnia popołudniu.

Przelew SWIFT ma również tzw. instrukcje kosztowe:

 • SHA – opłaty banku nadawcy są pokrywane przez płatnika, a opłaty banku odbiorcy i osób trzecich są pokrywane przez beneficjenta
 • OUR – wszystkie opłaty banków zaangażowanych w wykonanie przekazu są pokrywane przez płatnika
 • BEN – wszystkie opłaty banków biorących udział w realizacji przelewu* pokrywa odbiorca

Kantory wymiany walut zawsze wypłacają środki za pomocą najtańszej opcji: SHA w trybie SPOT.
* W nielicznych przypadkach przy realizacji przelewu SWIFT może uczestniczyć bank pośredniczący, który pobiera dodatkową prowizję.

Co to jest kod BIC?

Kod identyfikacyjny banku (BIC, Bank Identifier Code), powszechnie znany jako kod SWIFT, składa się z 8 znaków i identyfikuje bank w transakcjach międzynarodowych. W przypadku transakcji kod BIC jest potrzebny do przelania waluty w SWIFT, np. USD z rachunku w polskim banku na rachunek walutowy w innym banku.

Kod BIC konkretnego banku można znaleźć na jego stronie internetowej.

Kody BIC wybranych banków :

 • PKO BP – BPKOPLPW
 • PEKAO SA – PKOPPLPW
 • BZ WBK – WBKPPLPP
 • BRE Bank (obecnie mBank MSP i korporacje) – BREXPLPW
 • Bank Millennium – BIGBPLPW
 • Alior Bank – ALBPPLPW
 • ING Bank Śląski – INGBPLPW
 • Raiffeisen Polbank – RCBWPLPW
 • Deutsche Bank – DEUTPLPX

Co to jest numer IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) jest standardem numeracji rachunków bankowych. Jest on wykorzystywany np. przy dokonywaniu przelewów walutowych (krajowych i zagranicznych) pomiędzy różnymi bankami.

IBAN składa się z kodu kraju (PL w przypadku Polski) i 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego, który należy zapisać bez odstępów (bez spacji).

W niektórych bankach brak numeru rachunku IBAN przy dokonywaniu przelewu walutowego powoduje naliczenie dodatkowej prowizji. Jeżeli podajesz numer rachunku w kantorze wymiany walut, nie musisz podawać rachunku w standardzie IBAN, ponieważ polskie kantory obsługują wyłącznie banki mające siedzibę w Polsce.

Jest to międzynarodowy, zdecentralizowany rynek walutowy. Wystarczy mieć gotówkę, konto walutowe i dostęp do Internetu, aby kupować i sprzedawać na nim waluty. Waluty są notowane 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Ze względu na zmiany w czasie, dzień handlowy rozpoczyna się w Sydney, a kończy w Nowym Jorku. Na podstawie transakcji zawieranych na rynku walutowym ustalany jest średni kurs rynkowy danej waluty.

Jak ważny jest kurs FOREX dla osób korzystających z kantora wymiany walut?
Średni kurs rynkowy, który podajemy w kursach wymiany walut, ma wartość informacyjną. Dzięki niemu wiemy, czy kurs danej waluty spada czy rośnie. Ułatwi to Państwu podjęcie decyzji, czy sprzedać walutę, czy też zatrzymać transakcję w celu uzyskania lepszego kursu.