Spłata kredytu

701

Decydując się na kredyt o dłuższym terminie spłaty, będziesz płacił niższe raty miesięczne, ale łączne odsetki należne bankowi będą wyższe, ponieważ bank przez dłuższy okres będzie je naliczał od kwoty udostępnionego kredytu. W tym czasie ważne jest dbanie o domowy budżet. Raty kredytu muszą być dopasowane do naszych możliwości finansowych. Każdy kredytobiorca musi dbać, aby nie stracić płynności finansowej, czyli zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań (płatności za mieszkanie, energię elektryczną itd.).

Należy dokładać wszelkich starań, aby raty i należności regulować terminowo. Pamiętaj, że dla banku liczy się dzień, w którym pieniądze znajdą się na koncie, a nie data dokonanego przez Ciebie przelewu. Jest to o tyle ważne, że bank może zastrzec w umowie naliczanie karnych odsetek za spóźnione dokonanie spłaty. Jeśli zaległości w spłacie są znaczące, możesz zostać obciążony kosztami monitów bankowych (wezwań do zapłaty) oraz windykacji (czynności podejmowanych wobec dłużnika mających na celu dochodzenie należności). Dlatego konieczne jest dokonywanie płatności z bezpiecznym wyprzedzeniem.

Poza środkami, które pozwolą nam spłacać comiesięczne raty kredytu, regulować rachunki oraz pokrywać koszty utrzymania, warto posiadać dodatkową rezerwę. Daje nam to bezpieczeństwo, że jeśli w okresie spłaty kredytu wydarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja np. konieczność pokrycia kosztów operacji, będziemy dysponować środkami na pokrycie tych wydatków.

Wysokość rat kredytu może ulegać zmianom, jeśli jest to kredyt długoterminowy. Jego oprocentowanie uzależnione jest od stóp procentowych banku centralnego oraz marży, czyli wynagrodzenia banku.