Teoria kropli deszczu

1980

Teoria kropli deszczu

Opis systemu

Zaraz na wstępie wytłumaczę tą trochę dziwną nazwę systemu. Jak wiemy, większość systemów gry w ruletkę opiera się o zasadę teorii prawdopodobieństwa. Kiedy zaczyna padać, chodnik jest jeszcze suchi. Stopniowo pojawiają się na nim pierwsze krople, i obejmują ciągle to większą powierzchnię. Może istnieć człowiek, który wierzy temu, że w deszczu pozostanie chociażby jedno miejsce suche? Na pewno nie! W niedługim czasie krople deszczu całkowicie zamoczą cały chodnik. Przy tym krople spadają na chodnik zupełnie przypadkowo, tak jak padają numery w ruletce. W tej oto analogii jest zasada systemu.

Zasada systemu

Wyobraźmy sobie, że takim chodnikiem będzie płótno na ruletce, gdzie obstawiamy żetonami. Wiemy, że płótno rozdzielone jest między innymi na 3 tuziny. I jak będą padać numery na ruletce, pokrywać będą przypadkowo, lecz z pewnością, stopniowo miejsca w wszystkich 3 tuzinach. Takiej przypadkowości możemy spodziewać się. Każdy gracz potwierdzi, że możemy z prawie stuprocentową pewnością spodziewać się, że numery w ramach każdego tuzina rozłożą się inaczej.

Najpierw będziemy przez okres 37 spinów śledzić numery, które padają. Przy tym stwierdzimy to, co już kilkukrotnie było tutaj napisane: że numery dążą do powtarzania się. Żadny z graczy nie spodziewa się, że w przeciągu 37 spinów padną wszystkie numery. Tego naprawdę nie możemy się spodziewać, Niektóre numery padną wielokrotnie, niektóre zaś nie zdążą padnąć w ogóle. Dla prostego wytłumaczenia zasady tego systemu, nazwijmy te numery, które dotąd nie padły, numerami śpiącymi, czyli „śpiochami“.

Załóżmy, że po 37 spinach w 1. tuzinie śpiochami są numery: 3, 8, 9 i 12.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w 2. i 3. spinie znajdziemy śpiochy na jednakowych pozycjach?

W 2. tuzinie musiało by chodzić o numery 15, 20, 21 i 24, w 3. tuzinie zaś 27, 32, 33 i 36.

Prawdopodobieństo, że tak się stanie, jest prawie zerowe.

Możemy więc z pewnością zakładać, że padnie przynajmniej któryś z numerów 15, 20, 21, 24, 27, 32, 33 i 36.

Przykład

W tym oto realnym przykładzie zostało rozegranych na próżno 37 spinów. Zostało odnotowanych 14 „śpiących numerów“ w następującym rozmieszczeniu ( do tabeli zapisałem numery, które nie padły w przeciągu 37 spinów). Każdy gracz z pewnością potwierdzi, że chodzi tu o pospolity, w żadnym wypadku wyjątkowy przebieg gry.

1. tuzin 2. tuzin 3. tuzin
3 6   12       24        
2   8 11               35
1       13   19 22   28   34

Jeżeli spojrzymy na rozmieszczenie „śpiochów“ w poszczególnych tuzinach, zobaczymy, że w każdym z tuzinów są naprawdę różne, dokładnie jak przewidywaliśmy.

Teraz odrobina statystyki:

1.tuzin – śpiące numery:

1,2,3,6,8,11,12

jednakowa pozycja na płótnie 2. i 3. tuzina koresponduje z numerami:

13,14,15,18,20,23,24,25,26,27,30,32,35,36

Awięc w 2. i 3. tuzinie przedstawiało by to 14 śpiących numerów.

Jednak w przeciągu tych 37 spinów podane numery padły 18 x!

2.tuzin – śpiące numery:

13,19,22,24

jednakowa pozycja na płótnie 1. i 3. tuzina koresponduje z numerami:

1,7,10,12,25,31,34,36

Awięc w 1. i 3. tuzinie chodzi o 8 śpiących numerów

W przeciągu tych 37 spinów podane numery padły 8 x

  1. tuzin – śpiące numery:

28,34,35

jednakowa pozycja na płótnie 1. i 2. tuzina koresponduje z numerami:

4,10,11,16,22,23

Awięc w 1. i 2. tuzinie chodził by o 14 śpiących numerów

Jednak przeciągu 37 spinów podane numery padły 8 x!

Podsumowanie statystyczne:

W przeciągu 37 spinów zostało zanotowanych 14 „śpiących numerów“, czemu koresponduje 28 numerów w okolicznych tuzinach, które padły łącznie 34x.

Jak praktycznie wykorzystać takie wyniki?

Mnóstwo graczy może mówi sobie teraz, w czem jest korzyść? I co w tym rewelacyjnego? Jest przecież oczywiste, że któreś numery w przeciągu 37 spinów nie padną w ogóle, a inne wielokrotnie. To jest ogólnie znanym zjawiskiem, które do nic nie mówi o przyszłym przebiegu gry…

Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka, nie wygląda to tak, dzięki tym wynikom możemy zyskać mnóstwo cennych wniosków, dla kolejnego przebiegu gry.

Możemy zakładać, że w 3 tuzinach nie będzie jednakowe rozmieszczenie śpiących numerów.

Możemy również zakładać, że kolejnych 37 spinów nie będzie jednakowych, jak poprzednich 37 spinów.

Sposób gry

Spójrzmy na tuzin z największą ilością „śpiących numerów“. Ten będzie naszym podstawowym tuzinem. Możemy tutaj przewidywać, że w przeciągu kolejnych 37 spinów niektóre numery z tych śpiących padną.

W tej chwili nie potrzebujemy wiedzieć dokładnie, które numery to będą, bądź kiedy padną…

Ponieważ wiemy, że rozmieszczenie śpiących numerów w tuzinach będzie odmienne. Załóżmy, że śpiące numery z pozostałych dwu tuzinów w przeciągu kolejnych 37 spinów również pojawią się…

Takie wnioski dają nam bardzo przejrzyste wyobrażenie, jak rozmieścić stawki.

Będziemy obstawiać śpiące numery w tuzinie, który obejmuje ich najwięcej ( w naszym wypadku to tuzin nr 1.)

Będziemy jednak obstawiać numery, które leżą w pozostałych 2. tuzinach w dokładnie odwrotnych pozycjach.

A więc obstawiasz po 1 żetonie na te oto numery:

  1. tuzin: 1,2,3,6,8,11,12
  2. tuzin: 16,17,19,21,22 (numery w odwrotnych pozycjach do 1.tuzina)
  3. tuzin: 28,29,31,33,34 (numery w odwrotnych pozycjach do 1.tuzina)

Łącznie zostało obstawionych 17 numerów, każdy z nich, powiedzmy po 5 żetonach. Podczas każdej wygranej prosto podwyższysz stawkę na ten numer o kolejnych 5 żetonów ( nie ma sensu usuwać żetonów, jeżeli system oparty jest na powtarzaniu się numerów).

Popatrzmy na przebieg kolejnych 37 spinów:

spin nr. numer wynik obstawiono wygrana Stan konta notatka
1 19 wygrana z 5 żetonami 85 175 95 obstawiasz nr 19 po 10 żetonach
2 24   90 0 5  
3 3 wygrana z 5 żetonami 90 175  95 obstawiasz nr 3 po 10 żetonach
4 26   95 0 0  
5 15   95 0 -95  
6 21 wygrana z 5 żetonami 95 175 -10 obstawiasz nr 21 po 10 żetonach
7 31 wygrana z 5 żetonami 100 175 70 obstawiasz nr 31 po 10 żetonach
8 2 wygrana z 5 żetonami 105 175 145 obstawiasz nr 2 po 10 żetonach
9 24   110 0 35  
10 32   110 0 -75  
11 25   110 0 -185  
12 30   110 0 -295  
13 35   110 0 -405  
14 12 wygrana z 5 żetonami 110 175 -335 obstawiasz nr 12 po 10 żetonach
15 20   115 0 -450  
16 9   115 0 -565  
17 2 wygrana z 10 żetonami 115 350 -320 obstawiasz nr 2 po 15 żetonach
18 35   120 0 -440  
19 19 wygrana z 10 żetonami 120 350 -200 obstawiasz nr 19 po 15 żetonach
20 21 wygrana z 10 żetonami 125 350 35 obstawiasz nr 21 po 15 żetonach
21 16 wygrana z 10 żetonami 130 175 85 obstawiasz nr 16 po 10 żetonach
22 22 wygrana z 10 żetonami 135 175 130 obstawiasz nr 22 po 10 żetonach
23 17 wygrana z 10 żetonami 140 175 170 obstawiasz nr 17 po 10 żetonach
24 17 wygrana z 10 żetonami 145 350 385 obstawiasz nr 17 po 15 żetonach
25 3 wygrana z 10 żetonami 150 350 595 obstawiasz nr 3 po 15 żetonach
26 31 wygrana z 10 żetonami 155 350 800 obstawiasz nr 31 po 15 żetonach
27 32   160 0 640  
28 18   160 0 480  
29 23   160 0 320  
30 12 wygrana z 10 żetonami 160 350 520 obstawiasz nr 12 po 15 żetonach
31 5   165 0 355  
32 10   165 0 190  
33 13   165 0 25  
34 22 wygrana z 10 żetonami 165 350 220 obstawiasz nr 22 po 15 żetonach
35 2 wygrana z 15 żetonami 170 525 590 obstawiasz nr 2 po 20 żetonach
36 12 wygrana z 15 żetonami 175 525 955 obstawiasz nr 12 po 20 żetonach
37 22 wygrana z 15 żetonami 180 525 1315 wynik – pod koniec serii 37.spinów zysk wynosi 1315 żetonów

 

Polecenie końcowe

Teoria kropli deszczowych jest bardzo zrównoważonym systemem. W przeciągu testowania okazało się, że można bez problemów osiągnąć wyniku nawet 4 – 5000 żetonów w przeciągu dnia. Jednak jak pokazuje przykład, konieczny jest kapitał, ponieważ podczas korzystania z tej teorii czasami docieramy ( głównie na początku gry) do numerów ujemnych. Lepszego wyniku możemy osiągnąć z reguły aż kiedy „krople deszczu pokryją chodnik“, padnięte numery zapełnią płótno, i my podwyższymy wartość żetonów. System wymaga większej pamięci na początek. Dlatego polecam najpierw wypróbować wszystko na brudno w którymś z niżej podanych kasyn.

Jest to jednakowe, jak w każdej innej sferze. Teoria jest potrzebna, jednak człowiek uczy się doświadczeniem. Gra próbna lepiej pokaże, ile potrzebujemy kapitału w poszczególnych etapach gry.