Na czym polega transakcja terminowa?

transakcje futures

2377

Transakcje terminowe na rynku Forex to kupno i sprzedaż pary walutowej w danym dniu w przyszłości po cenie, którą wcześniej uzgodniono. Data zakończenia transakcji nazywana jest datą dostawy. W tym dniu dokonuje się końcowego rozliczenia i transakcja zostaje zakończona.

Czasami datę dostawy nazywa się datą waluty.

  • W transakcji z opcjami inwestor może wybrać, czy chce kupić, czy sprzedać, kiedy nadejdzie wyznaczony dzień. Może również zdecydować przed zakończeniem transakcji o jej niezawieraniu.
  • W transakcjach terminowych inwestor już uzgodnił, że zawrze daną transakcję w przyszłości. Nie można się wycofać.

Co to jest rynek transakcji terminowych?

Rynek transakcji terminowych to bardzo złożona działalność. Rynek nie jest ograniczony do instrumentów finansowych w rodzaju walut. Dzięki transakcjom terminowym można handlować wieloma innymi dobrami. Transakcje, których przedmiotem są dobra, nazywane są transakcjami towarowymi.

Niektórzy inwestorzy, który korzystają z transakcji terminowych, korzystają z rynku, aby zająć pozycję przeciwną wobec dóbr, których są posiadaczami. Przyjmując pozycję przeciwną mogą ograniczyć ryzyko strat finansowych w przypadku zmian ceny. Zajęcie przeciwnej pozycji w celu ograniczenia ryzyka nazywa się zabezpieczeniem (hedging).

Inni inwestorzy nie posiadają dóbr, którymi handlują w transakcjach terminowych. Osoba kupująca kontrakt terminowy ma nadzieję na zysk wynikający z rosnących cen. Osoba sprzedająca kontrakt terminowy ma nadzieję na zysk wynikający ze spadku cen. Zawieranie kontraktów terminowych kupna i sprzedaży w przypadku, gdy inwestor nie posiada faktycznie danych dóbr, nazywa się spekulacją.

Transakcje terminowe jako inwestycja

Korzystanie z transakcji terminowych jako inwestycji może być ryzykowne. Bardzo ważne jest, aby inwestor dokładne rozumiał mechanizmy rynku, zanim zacznie inwestować. Każdy powinien wiedzieć, ile może potencjalnie stracić i zdecydować, czy chce podjąć ryzyko.

Rynek terminowy nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy zastanowić się nad celem swoich inwestycji i ocenić, czy rynek terminowy jest odpowiedni.

Jeżeli inwestor zdecyduje, że posiada środki, które może zainwestować i uzasadnione powody inwestowania, powinien zastanowić się, czy posłużyć się radą brokera, czy podejmować samodzielnie decyzje o inwestycji.

Należy porównać różne metody zawierania transakcji i wybrać najlepszą dla siebie. Kiedy inwestor podejmie decyzję o inwestowaniu, powinien wyznaczyć pewne limity dla swoich transakcji. Nie radzimy inwestorom ryzykować więcej, niż są gotowi stracić.