W jaki sposób stopy procentowe wpływają na kursy walut i ceny Forward

stopy procentowe

1695

Zwykle o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych myśli się pod kątem kosztów pożyczek (pod hipotekę i innych) lub pod kątem zysków z obligacji i inwestycji w rynek finansowy.

Inwestorzy rynku walutowego myślą inaczej. Polityka stóp procentowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny walut i na strategie inwestorów rynkowych.

Zasadniczo jeśli państwo podnosi stopy procentowe, waluta tego państwa umacnia się, ponieważ wyższe stopy procentowe sprzyjają zagranicznym inwestycjom. Kiedy inwestorzy zagraniczni inwestują w amerykańskie akcje, muszą sprzedawać swoją walutę i kupować dolary amerykańskie, żeby je kupić. Jeżeli inwestor uważa, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą rosły, może zainwestować długoterminowo w dolary amerykańskie.

Najprościej mówiąc: Inwestor „kupuje” walutę, która „daje” większy procent niż waluta, którą inwestor płaci, o mniejszym procencie.

Jeżeli gracz uważa, że Bank Centralny Stanów Zjednoczonych (Fed) nie będzie już podnosić stóp procentowych, kupuje walutę o większej stopie procentowej lub z perspektywą względnie wyższych stóp procentowych.

Przykład: stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mogą być teraz wyższe niż w krajach w strefie euro, ale perspektywa wyższych stóp procentowych w tych krajach, chociaż wciąż niższa niż w Stanach Zjednoczonych, może spowodować, że inwestorzy będą kupowali euro.

Cena rynkowa kontraktów forward na rynku Forex opiera się na dwóch czynnikach: obecnym kursie waluty (spot) i różnicy między stopami procentowymi w obydwu państwach.