Akcje aportowe

730

Akcje aportowe jest to rodzaj akcji (papier wartościowy, który łączy w sobie zarówno prawa majątkowe, jak i niemajątkowe) o pokryciu niepieniężnym. Dlatego akcje niepieniężne stanowią prawa majątkowe inne niż gotówka. Akcje te mogą być objęte korzyściami, takimi jak nieruchomości, roszczenia lub rzeczy ruchome. Nie mogą one z kolei stanowić niezbywalnych praw, świadczenia pracy ani usług.

Nazwa tego rodzaju akcji pochodzi od wkładu niepieniężnego, tj. wkładu niepieniężnego. W przypadku wkładów niepieniężnych musimy je w pełni pokryć przed zarejestrowaniem firmy. Jest to związane z niepodzielnością wkładu etapami. Wkłady niepieniężne pozostają akcjami imiennymi, dopóki walne zgromadzenie nie zatwierdzi raportów i rachunków za drugi rok obrotowy (tj. za rok kalendarzowy lub inny okres trwający pełne dwanaście miesięcy). Zanim takie zatwierdzenie nastąpi, akcje niepieniężne są jedynie akcjami imiennymi (tj. papierami wartościowymi, których prawa przysługują osobie fizycznej lub prawnej wskazanej w dokumencie akcji; w przypadku osoby prawnej nazwa spółki widnieje w dokumencie) . Nie można ich wtedy zastawić ani sprzedać. Ponadto, dopóki nie pokryjemy w pełni akcji niepieniężnych, pozostaną one w spółce. Zapewnią one pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania lub zaniedbania zobowiązań rzeczowych.

Akcje aprtowe (niepieniężne) są emitowane przez spółki akcyjne (oczywiście w zamian za gotówkę).