Jednostka indeksowa

1594

(cytat, str. 200) „Jednostka indeksowa jest syntetycznym instrumentem finansowym umożliwiającym inwestycję o profilu indeksu giełdowego. Wystawiana jest przez inwestora na długi okres, a zmiany jej wartości naśladują zmiany wartości wybranego indeksu. Instrument ten nie daje żadnych praw korporacyjnych ani majątkowych do aktywów, których zmiany wartości reprezentuje.”

Jednostki indeksowe w Polsce

26 listopada 2001 r. na GPW została wprowadzona jednostka indeksowa MiniWIG20, umożliwiająca inwestowanie w indeks odzwierciedlający zmienność wartości 20 największych polskich spółek giełdowych (WIG20). Ostatnim dniem notowań będzie przedostatni dzień notowań przypadający na grudzień 2025 roku. Jeżeli jednostki uczestnictwa nie zostaną zrealizowane wcześniej, zostaną zrealizowane automatycznie w tym dniu. Wartość jednostki wynosi 0,1 wartości indeksu i jest rozliczana w PLN, natomiast wysokość depozytu zabezpieczającego ustala Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).