The Economist

1403

The Economist, tygodnik wiadomości i opinii publikowany w Londynie i powszechnie uważany za jedno z najważniejszych pism tego rodzaju na świecie. Zapewnia szeroki zakres wiadomości ogólnych, a w szczególności informacji o rozwoju sytuacji międzynarodowej i politycznej oraz perspektywach mających wpływ na gospodarkę światową. Publikacja ta jest znana ze swojego socjalno-libertarskiego podejścia i utrzymuje, że wolne rynki stanowią najlepszą metodę prowadzenia gospodarki i rządów. Wszystkie artykuły, z wyjątkiem raportów specjalnych, są publikowane bez bylin (nie ma też mastheadu), dzięki czemu czytelnicy zyskują jednolitą twarz.

The Economist został założony w 1843 r. przez Szkota Jamesa Wilsona z pomocą Anti-Corn Law League, jako głos przeciwko angielskim prawom kukurydzy, przepisom regulującym import i eksport zboża. Zięć Wilsona, Walter Bagehot, który w latach 1861-1877 był redaktorem The Economist, rozszerzył zakres publikacji o politykę i wzmocnił jej ukierunkowanie na sprawy amerykańskie (nazwisko Bagehota nadal zdobi publikację, w imieniu kolumny na końcu rozdziału o Wielkiej Brytanii).

Na początku XX wieku wpływ na powstanie publikacji jako autorytetu wywarł wybitny społecznie i politycznie redaktor The Economist, Sir Walter Layton (1922-38). Do 1938 r. połowa sprzedaży The Economist była prowadzona za granicą. Następca Laytona, Geoffrey Crowther (1938-56), kontynuował więc ekspansję na rynkach zagranicznych i w biznesie. Głębokie relacje z ataku na Pearl Harbor w 1941 r. i późniejsze skupienie się na Stanach Zjednoczonych doprowadziły do stałego wzrostu liczby czytelników amerykańskich, która gwałtownie wzrosła w latach siedemdziesiątych. Pod koniec XX wieku publikacja nadal rozszerzała się na inne dziedziny, w tym na sztukę i recenzje książek.

Na początku XXI wieku The Economist został całkowicie przeprojektowany, aby zapewnić ulepszone funkcje, takie jak wzbogacona informacja nawigacyjna, pełnokolorowe układy redakcyjne (2001) i internetowa wersja audio (2007). W 2009 r. nakład The Economist wyniósł ponad milion egzemplarzy w międzynarodowym obiegu, z czego ponad połowę stanowił nakład czytelników amerykańskich.

The Economist opracowuje również roczną prognozę na nadchodzący rok, jak również roczną Pocket World in Figures. The Economist jest częścią The Economist Group, w skład której wchodzi Economist Intelligence Unit, który dostarcza analizy branżowe oraz EuroFinance, który organizuje konferencje na temat strategii skarbowych; publikuje również analizy wiadomości europejskich poprzez European Voice oraz wiadomości i polityki amerykańskie poprzez Roll Call i CQ Weekly (publikacja Congressional Quarterly).