Banki, a firmy pożyczkowe

bank

1280

Czym różnią się banki i SKOK-i od tzw. parabanków? Otóż parabanki finansują pożyczki z własnych kapitałów, a nie ze środków pieniężnych…

Czym różnią się banki i SKOK-i od tzw. parabanków? Otóż parabanki finansują pożyczki z własnych kapitałów, a nie ze środków pieniężnych zdeponowanych przez klientów, jak ma to miejsce w przypadku banków i SKOK-ów. Oznacza to, iż podmioty te nie obciążają ryzykiem środków powierzanych im przez klientów.

KNF nie sprawuje nad nimi nadzoru, z kilku powodów:

  • firmy pożyczkowe ryzykują tylko utratę własnych pieniędzy, a nie środków zdeponowanych przez osoby trzecie,
  • wprowadzenie sformalizowanej procedury uzyskiwania uprawnień na udzielanie pożyczek mogłoby utrudnić wejście na rynek usług finansowych nowych podmiotów, co wiązałoby się ze zmniejszeniem konkurencji na rynku finansowym,
  • zwiększenie kosztów działalności takich podmiotów o koszty nadzoru spowodowałoby wzrost kosztów ich usług.

Nadzór nad działalnością przedsiębiorców udzielających konsumentom pożyczek pieniężnych w zakresie zagwarantowania przestrzegania nowej ustawy o kredycie konsumenckim przez wszystkie firmy udzielające kredytów konsumenckich sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).