Kredyt na karcie kredytowej

1283

Kredyt na karcie kredytowej to także rodzaj kredytu. Oczywiście w tym wypadku pieniądze możemy wykorzystać na dowolny cel…

To także rodzaj kredytu. Oczywiście w tym wypadku pieniądze możemy wykorzystać na dowolny cel.

 • Aby uzyskać kartę kredytową (nie mylić z kartą debetową), musisz wypełnić wniosek. Zawiera on szereg szczegółowych pytań dotyczących Twojej sytuacji finansowej.

 • Bywa, że bank, w którym masz rachunek, sam Ci taką kartę zaproponuje – wówczas wniosek będzie o wiele mniej szczegółowy, bo znaczy to, że uznał Cię za dobrego klienta (i chce na Tobie jeszcze trochę zarobić).

 • Na tej podstawie dokonanej oceny bank ustala limit kredytowy – czyli maksymalną kwotę zadłużenia, do wysokości której możesz dokonywać transakcji swoją kartą.

 • Sposób naliczania odsetek czy ustalania zasad spłaty kredytu ustalany jest indywidualnie przez każdy bank. Zwykle naliczanie odsetek rozpoczyna się po pewnym czasie od dokonania płatności kartą, który wynosi ok. 55 dni (okres bezodsetkowy).

 • Pamiętaj, że okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych! Wypłaty z bankomatu (obciążone najczęściej też dodatkową opłatą za wypłatę gotówki) podlegają naliczaniu odsetek od dnia dokonania wypłaty gotówki. Karta kredytowa nie służy do wypłacania gotówki z bankomatu!

 • Z reguły banki wymagają stałej, comiesięcznej spłaty części zaciągniętego kredytu (tzw. minimalna spłata).

 • Posiadanie karty kredytowej wiąże się z szeregiem opłat takich, jak opłata za wydanie karty (i karty dodatkowej), opłata za wznowienie karty, opłata za transakcje gotówkowe, za ubezpieczenie, zmianę limitu karty, przekroczenie limitu karty, obsługę nieterminowej spłaty, wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia, za kopię wyciągu (np. pow. 3 m-ce), zastrzeżenie karty, przewalutowanie transakcji etc.

Ponadto zwróć uwagę na

 • zasady i terminy rozliczania transakcji dokonywanych w kraju i za granicą

 • zasady dotyczące sposobu spłaty zadłużenia (minimalna spłata lub możliwość ratalnej spłaty zadłużenia na karcie z informacją, jaki to ma wpływ na naliczanie odsetek od pozostałego zadłużenia)

 • rodzaje ubezpieczeń, jakie są oferowane do kart kredytowych i jaki jest ich koszt oraz zakres ochrony

 • zasady odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy oraz związane z tym koszty

 • sposób postępowania w przypadku zaginięcia lub kradzieży karty

 • sposób i terminy składania reklamacji, co jest istotne zwłaszcza w przypadku zauważenia błędu na wyciągu w postaci niezasadnego obciążenia karty określoną kwotą, która nie była wydatkowana.

Pamiętaj, że:

 • na wysokość limitu kredytowego wpływają opłaty i prowizje związane z użytkowaniem karty oraz odsetki naliczane od kwot dokonanych transakcji,

 • limit dotyczy karty głównej oraz dodatkowych, a osoba podpisująca umowę o kartę kredytową jest odpowiedzialna za spłatę zadłużenia wszystkich kart wydanych do danego rachunku

 • przyznany na danej karcie kredytowej limit kredytowy ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej w przypadku zaciągania innych zobowiązań bankowych (nawet jeżeli z danej karty faktycznie się nie korzysta).

Mówiąc krótko, decydując się na kartę kredytową, podejmujesz poważne zobowiązanie. Jeśli nie spłacisz kredytu w terminie, czeka Cię spłata wysokich odsetek oraz inne i wcale niemałe dodatkowe koszty!