BOS – Bollinger Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

712

OLLINGER OSCILLATOR – OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)

BOLLINGER OSCILLATOR – OSCYLATOR BOLLINGERA (BOS)Oscylator Bollingera (Bollinger Oscillator) jest wskaźnikiem przedstawiającym zależność pomiędzy kursem a wstęgą Bollingera. W wykresie wstęg Bollingera mieliśmy do czynienia z graficzną prezentacją w postaci wstęg ‘wijących się’ wraz z wykresem kursu, który je okresowo przecinał. W oscylatorze te wcześniej wymienione wstęgi zostały ‘rozciągnięte i naprężone’ do postaci dwóch linii prostych, a linia wskaźnika reprezentuje kurs ‘wijący się’ między nimi i okresowo je przecinający. Innymi słowy, linie poziome w oscylatorze są odpowiednikiem wstęgi, a linia wskaźnika odpowiednikiem kursu.

W wskaźniku BOS sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika spada poniżej dolnej prostej, zaś sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika wychodzi ponad górną prostą.

Uwaga: Opisany wyżej sposób analizy powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Kiedy trend ulega wyraźnej zmianie (na wzrostowy lub spadkowy), interpretacja sygnałów też ulega zmianie. Taka sytuacja została zilustrowana na powyższym wykresie. W trakcie trwania trendu horyzontalnego (A), sygnały kupna i zakupu pojawiają się w sposób opisany wcześniej. Natomiast w momencie zmiany trendu (B – w tej konkretnej sytuacji na trend zwyżkujący), pierwsze wyraźne przebicie jednego z poziomów ograniczających normalnie ruchy oscylatora spowoduje wygenerowanie sygnału kupna (jeśli nastąpi przebicie górnego poziomu) lub sprzedaży (w przypadku przebicia poziomu dolnego). Pozostałe sygnały przestają być interpretowane jako sygnały zakupu czy sprzedaży aż do momentu, gdy kurs utworzy ponownie trend horyzontalny.