Drawdown na Forex – Obsunięcie kapitału

3306

W świecie tradingu, obsunięcie (drawdown) oznacza największy spadek salda rachunku inwestycyjnego.

Spadek salda konta na forex oznacza rożnicę między saldem konta (balance), a equity (saldo rejestru operacyjnego). Jeżeli saldo rejestru operacyjnego spadnie poniżej salda rachunku oznacza to naszą stratę i to zjawisko określane jest mianem drawdown. Spadek kapitału jest pomocnym wyznacznikiem jeżeli chodzi o testy naszej strategii. Jeśli drawdown wynosi kilkadziesiąt procent warto zastanowić się nad zmianą wolumenu transakcji lub zmianą stosunku zysku do ryzyka jakie podejmujemy na poszczególnych transakcjach.

saldo rachunku,equity-saldo rejestru operacyjnego,margin-wymagany depozyt

Spadek kapitału – drawdown można przedstawić na wiele sposobów

  • wartość podana w procentach
  • pipsach
  • lub w walucie konta
drawdown forex

Powyższy wykres ilustuje przykładową kwotę kapitału (pionowo) w odniesieniu do miesięcy poświęconych na trading (poziomo). Widzimy, że na początku doszło do 50% obsunięcia kapitału, po którym nastąpiła seria zyskownych transakcji i na koniec handlu doświadczyliśmy kolejnego 20-procentowego spadku. Dlatego też, największy spadek wyniósł 25 000.

Przykład Drawdown

Poniższy wykres przedstawia 11% spadek kapitału, reprezentowany w procentach i pipsach.

drawdown- obsunięcie kapitału-spadek kapitału
drawdown konto forex

Maksymalne obsunięcie kapitału

Maksymalne obsunięcie kapitału to procentowa strata, jakiej konto maklerskie doświadczyło od najwyższej wartości netto do wartości najniższej. Wartość maksymalnego obsunięcia informuje o najwyższej stracie w historii konta i jest często traktowana jako jeden ze wskaźników ryzyka.

Najczęstszą miarą ryzyka związanego z obsunięciem kapitału jest maksymalne obsunięcie kapitału Jest to po prostu wartość największego możliwego obsunięcia, jakie miało miejsce w całej historii danej strategii. Wielkość maksymalnego obsunięcia kapitału może być wyrażona w wartościach nominalnych (w PLN, dolarach…) lub w procentach lub punktach. Najlepszą opcją jest tutaj użycie wartości procentowych. Jest to poparte dwoma ważnymi argumentami:

  • W miarę zwiększania się kapitału, obsunięcie kapitału o tę samą kwotę (np. 500 zł) będzie miało coraz mniejsze znaczenie – obsunięcie kapitału o 500 zł z 1000 zł będzie miało większe znaczenie niż obsunięcie nawet o 600 zł z kapitału 5000 zł).
  • Dzięki wartościom względnym możemy porównywać różne krzywe kapitału z różnymi wartościami kapitału początkowego.

Jak drawdown może być pomocny

Dla traderów spadek kapitału jest używany w odniesieniu do strategii handlowych. Przy pomocy drawdown można sprawdzić czy strategia posiada potencjał i jak ją zoptymalizować. Informacja na temat spadku kapitału jest potrzebna również po to aby dowiedzieć się więcej na temat maksymalnego ryzyka, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Najprostszym sposobem aby wyjaśnić drawdown jest saldo rachunku na poziomie 1000 $, a stata na nim wynosi 500 $ . Drawdown wynosi 50 % co oznacza, że najprawdopodobniej w długim terminie takie konto zostanie wyzerowane i doszlo do 50-procentowego spadku kapitału.

drawdown - system

Na powyższym obrazku widzimy, że strategia forex ma łączny zysk w wysokości 5,5 %, ale pojawia się ryzyko 11,1% obsunięcia kapitału. Patrząc na obsunięcie kapitału dochodzimy do wniosku, że ryzyko znacznie przewyższa potencjalny zysk (stosunek zysku do ryzyka na poziomie 1:2). Ten wskaźnik może ostrzegać inwestora czy warto inwestować w system prezentujący takie wyniki w którym ryzykujemy 2 $ aby zarobić 1 $.

Część traderów ma tendecje do poszukiwania złotego grala czyli w tym przypadku do szukania systemu, który nie będzie realizował stratnych pozycji i będzie generował tylko zyski. Fakt jest taki, że jest to mit, który nigdy nie będzie miał zastosowania na realnym rynku. Nie ma możliwości aby nie generować stratnych transakcji na jakimkolwiek rynku. Stratę należy traktować jako element tej gry. Każda stratna transakcja przybliża nas do tej zyskownej.

Drawdown może pomóc inwestorowi czy traderowi określenia czy system handlowy będzie lub jest metodą opłacalną w stosunku do ryzyka, które podejmuje. Drawdown podpowiada nam jaką wielkość transakcji powinniśmy dobrać do tego aby nie dochodziło do dużego ryzyka utraty kapitału na naszym rachunku inwestycyjnym. Drawdown podpowie także czy zrezygnować z danej strategii i wyrzucić ją po prostu do kosza.

Jakie są plusy i minusy drawdown? 

Drawdown może być bardzo przydatny w ocenie ryzyka inwestycji. Uznawany jest za stosunkowo obiektywny sposób określenia, czego można tak naprawdę spodziewać się po obraniu konkretnej strategii. Stanowi formę podpowiedzi, jaka wielkość transakcji powinna być dobrana do potencjalnego poziomu ryzyka utraty kapitału.

Drawdown może też być czynnikiem decydującym o rezygnacji z obranej strategii inwestycyjnej.

Z metodą tą wiążą się jednak pewne ograniczenia. Historyczne dane mogą być wykorzystywane jedynie jako miara wcześniejszych wyników, ponieważ nie wskazują potencjalnych obsunięć kapitału w przyszłości.

Ograniczeniem może być również niedostateczna ilość udostępnionych informacji, która nie wystarcza do przedstawienia obiektywnego obrazu ryzyka inwestycji. Należy też pamiętać, że wartość drawdown nie jest stabilna i ulega zmianom praktycznie każdego miesiąca.

Uwagi

Należy pamiętać ,że wartość drawdown praktycznie nigdy nie jest stała tak samo jak zysk nie jest stały. Zmienia się on każdego miesiąca dlatego też fundusze inwestycyjne czy fundusze hedgingowe w umowach dodają sformułowanie, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą być gwarantowane w przeszłości. Jednak pozwalają w obiektywny sposób spojrzeć na to czego możemy się spodziewać po działaniu określonej strategii.