Na czym polega egzekucja długu?

2946

Windykacja długów jest ostatnim etapem odzyskania pieniędzy od dłużnika. Wyrok zapada poprzez egzekucję komorniczą przez komornika. Komornik zajmuje majątek dłużnika na poczet jego zobowiązań a tym samym, wierzyciel odzyskuje swoją należność.

1. Czym jest egzekucja długu?

Egzekucja długu jest to sposób na odzyskanie długów od dłużnika. Należy po nią sięgnąć kiedy windykacja polubowna nie przynosi skutków. Jeśli kontrahent nie wykazuje chęci współpracy bądź unika z nami kontaktu, należy podjąć bardziej stanowcze działania. Komornik zajmuje majątek dłużnikana poczet jego zobowiązań a wierzyciel odzyskuje swoją należność.

2. Jak dokonać egzekucji długu?

Na podstawie tytułu wykonawczego można dokonać egzekucji komorniczej długu.Tytuł wykonawczy stwierdza, że istnieje roszczenie wierzyciela i określa jego zakres oraz jakie ma obowiązki dłużnik. Tytułem egzekucyjnym może być:

 • orzeczenie sądu
 • ugoda zawarta przed sądem (n.p.: wyroki zaoczne; nakazowe)
 • akt notarialny
 • inne orzeczenia, ugody i akta

3. Jak zlecić windykację komorniczą?   

Istnieje wiele kancelarii komorniczych. Jeśli zastanawiamy się którą wybrać, możemy posłużyć się ogólnodostępnym rankingiem firm komorniczych. Aby zlecić windykację komorniczą musimy złożyć wniosek aby firma wszczęła egzekucję komorniczą. Należy również posiadaćklauzulę wykonalności wydaną przez sąd oraz tytuł egzekucyjny. Dzięki tym dokumentom komornik wie jaki jest zakres jego działań i co powinien zrobić.

We wniosku powinna być zawarta informacja wjaki sposób chcemy ściągnąć dług oraz jakie świadczenie ma być spełnione.

4. Z czego można ściągnąć dług?

Aby dowiedzieć się, jaki majątek posiada dłużnik można zlecić komornikowi przeszukanie jego majątku. Należy wtedy dodatkowo zapłacić komornikowi za tę czynność. Jest to jednak jedyny skuteczny sposób na otrzymanie informacji o majątku dłużnika, jeśli sami jej nie posiadamy. Wtedy to od nas zależy jakie sposoby zastosuje komornik. Następnie na podstawie złożonego przez nas wniosku komornik określa z czego ma być prowadzona egzekucja. Co ważne, komornik nie może samodzielnie decydować jakie środki będą zajęte.

Egzekucja komornicza może być przeprowadzona z:

 • ruchomości
 • wynagrodzenia za pracę
 • rachunek bankowy
 • świadczenia w określonej wysokości (np. emerytalno-rentowe)
 • sprzętu (AGD, RTV)
 • pojazdów mechanicznych
 • komputerów
 • wyposażenia mieszkania
 • innych praw majątkowych (np. akcji udziałów)
 • nieruchomości (np. domki, działki)
 • przedsiębiorstwa
 • gospodarstwa rolnego

5. Szczegółowe zasady egzekucji komorniczej

Jeśli chodzi o ruchomości, według k.p.c., komornik może zająć wszystkie ruchomości, które posiada dłużnik. Co więcej, dla komornika nie ma znaczenia kto jest prawowitym właścicielem zajętego przedmiotu, jeśli obecnie jest on w posiadaniu dłużnika lub po prostu z niego korzysta. Postępowanie to ma przeciwdziałać ukrywaniu przez dłużnika swojego majątku. Dłużnicy w sprytny sposób próbują znaleźć nowego właściciela swojego mienia (np. żona, brat, wujek), tak by nie zostało ono przejęte przez komornika. Gdyby można było przejąć rzeczy, których prawnym właścicielem jest tylko dłużnik, prawdopodobnie finalnie nigdy nie udałoby się dokonać egzekucji komorniczej i spłaty długu. Natomiast wierzyciel nigdy nie odzyskałby należnych mu pieniędzy, których został pozbawiony przez dłużnika. Po spisaniu protokołu komornik robi wycenę zajmowanego przedmiotu. Następnie wyznacza dozorcę, który dba o daną rzecz dopóki będzie ona zajęta. Z reguły osobą tą jest dłużnik.

„Gdy mówimy o nieruchomościach, ściągnięcie długu jest skuteczne gdy długi właściciela nieruchomości mają wysoką wartość. Komornik może zająć całą nieruchomość jak i udziały w niej.” – wskazuje Bogusław Bieda z serwisu windykacji online vindicat.pl.

Nieruchomość jest zajęta w chwili wpisu w księdze wieczystej lub kiedy komornik złoży wniosek  do zbioru dokumentów. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma dwa tygodnie na spłacenie długu. Jeśli po tym terminie dłużnik nie dokona wpłaty, komornik opisze i oszacuje wartość nieruchomości.

Podsumowanie

Strategia egzekucji długu musi być przemyślana. Sam fakt, że złożymy wniosek do kancelarii komorniczej nie oznacza, że odzyskamy naszą należność. Jedynym właściwym sposobem na skuteczne egzekwowanie długu jest ustalenie majątku. Z dobrze opracowanym planem i specjalistami u naszym boku, egzekucja długu nie musi być żmudna i kłopotliwa. 

vindicat.pl
Artykuł powstał dzięki vindicat.pl – odzyskujemy pieniądze z niezapłaconych faktur: program do windykacji, kancelaria windykacyjna