Forbes

644

Forbes, amerykański magazyn biznesowy należący do Forbes, Inc. Wydawany dwa razy w tygodniu, zawiera oryginalne artykuły na temat finansów, przemysłu, inwestowania i marketingu. Forbes informuje również o tematach pokrewnych, takich jak technologia, komunikacja, nauka i prawo. Siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku.

Założony w 1917 roku przez Bertiego Charlesa („B.C.”) Forbesa, felietonistę biznesowego sieci gazet Williama Randolpha Hearsta, magazyn Forbes był jedynym dużym magazynem biznesowym w Stanach Zjednoczonych w latach dwudziestych XX wieku. Jednak do 1930 roku na rynku pojawiły się dwa magazyny biznesowe: Business Week i Fortune. W latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku numery nakładowe magazynu Forbes pozostawały w tyle za numerami dwóch konkurentów. Wraz z ojcem, synem Forbesa, Malcolmem S. Forbes zainicjował w połowie lat 40. kilka zmian, które zwiększyły nakład, m.in. zatrudnił zespół pisarzy do pracy wyłącznie dla Forbesa i założył Instytut Doradztwa dla Inwestorów Forbesa, będący serwisem inwestycyjno-doradczym. Zatrudnieni w latach 50. redaktorzy kładli duży nacisk na rzetelność merytoryczną, co było posunięciem cenionym przez biznesmenów, którzy coraz częściej postrzegali Forbesa jako wiarygodne źródło informacji finansowych. Magazyn odnosił sukcesy w latach 70-tych, a w 1982 roku uruchomił popularną , listę 400 najbogatszych Amerykanów. Kiedy Malcolm Forbes zmarł w 1990 roku, jego syn Steve Forbes został redaktorem naczelnym. Pod jego kierownictwem Forbes uruchomił kilka magazynów typu spin-off, w tym „Forbes Global Business and Finance” (1998), a także stworzył międzynarodowe wydania w Europie (1998) i Azji (2005).