Dochód narodowy brutto

1208

Dochód narodowy brutto (DNB), suma produktu krajowego brutto (PKB) danego kraju plus dochód netto (dodatni lub ujemny) z zagranicy. Reprezentuje on wartość wytworzoną przez gospodarkę danego kraju w danym roku, niezależnie od tego, czy źródłem wytworzonej wartości jest produkcja krajowa czy wpływy z zagranicy.

Dochód narodowy danego kraju będzie znacząco różnił się od jego PKB, jeśli kraj ten ma duże wpływy lub wydatki z zagranicy. Te pozycje dochodów mogą obejmować zyski, wynagrodzenia pracownicze, dochody z nieruchomości lub podatki. Na przykład, w kraju, w którym działa wiele przedsiębiorstw zagranicznych, DNB jest znacznie mniejszy niż PKB, ponieważ zyski przedsiębiorstw zagranicznych, które są repatriowane do kraju pochodzenia, są wliczane do DNB tego kraju, ale nie do jego PKB. Dochód narodowy brutto jest zatem lepszym miernikiem dobrobytu gospodarczego niż PKB dla krajów, które mają duże należności lub nakłady zagraniczne.