Ocena punktowa zdolności kredytowej

1105

Ocena punktowa (Ocena zdolności kredytowej) jest to liczbowe przedstawienie zdolności kredytowej danej osoby, często obliczana przez biuro kredytowe w drodze analizy statystycznej informacji kredytowych tej osoby znajdujących się w aktach. Jest ona przedstawiana jako część raportu kredytowego na wniosek zainteresowanych stron.

Ocena kredytowa pomaga ocenić zdolność danej osoby do płacenia rachunków. Osoby, które korzystają z kredytu w sposób odpowiedzialny i dokonują płatności w terminie, zazwyczaj otrzymują wysoką ocenę zdolności kredytowej i są znane jako główni klienci na rynku kredytowym. Te wysokie wyniki służą jako pozytywny sygnał dla kredytodawców, ułatwiając im udzielanie kredytów takim osobom. Ponieważ osoby z dobrymi wynikami kredytowymi są mniej narażone na niespłacenie kredytu, kredytodawcy zazwyczaj naliczają im niższe odsetki.

Z drugiej strony, osoby, które korzystają z kredytów w sposób mniej odpowiedzialny – te, które mają tendencję do nieterminowych spłat lub które w przeszłości nie spłacały swoich zobowiązań kredytowych i ogłaszały bankructwa – zazwyczaj otrzymują niskie wyniki kredytowe. Tacy klienci tworzą tzw. grupę subprime na rynku kredytowym, a praktyka udzielania kredytów osobom z tej grupy znana jest jako kredyty subprime.