Inwestowanie w Indiach

Inwestycje

3671

Indyjska gospodarka jest jednym z najbardziej obiecujących rynków wschodzących. Ma duży potencjał demograficzny (1,2 miliarda mieszkańców), podobny do Chin, ale średni wiek (29 lat) jest wyraźnie niższy. Prawie 1/3 populacji to dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat, co stwarza ogromny potencjał zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji. Rozwój gospodarczy w ciągu ostatnich dwóch dekad jest niezwykle imponujący, wzrost PKB wyniósł średnio prawie 7% rocznie. Przyczyniły się do tego bardzo wysokie nakłady inwestycyjne i napływ kapitału zagranicznego. Perspektywa stabilnego wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach daje powody do optymizmu, czyniąc najlepsze lata Indii jeszcze przed nami.

Dlaczego warto wybrać inwestowanie w Indiach

Mocne strony

Indie to demokracja. Trójstronny system demokratyczny zapewnia stabilne otoczenie polityczne. Kraj ma również dobrze rozwiniętą administrację i niezależny system sądowy, a rozległe terytorium czyni go skarbnicą zasobów naturalnych. Kolejnym atutem są ogromne zasoby wykształconej, pracowitej i wykwalifikowanej siły roboczej, w tym inżynierów, kadry kierowniczej, księgowych i prawników. Dzięki stale rosnącej liczbie konsumentów kraj ten jest jednym z największych światowych rynków towarów i usług.

Słabe strony

Korupcja (w szczególności na szczeblu federalnym), a także presja polityczna zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym, stanowią duży problem. Perspektywy BIZ są ograniczone w niektórych sekretarzy. Kolejnym problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura oraz niewystarczający poziom ochrony i bezpieczeństwa obecny w niektórych obszarach.

Działania rządu wspierające lub ograniczające BIZ

Rząd wprowadza zachęty podatkowe i pozapodatkowe dla nowo powstałych podmiotów przemysłowych w niektórych branżach, takich jak sektor energetyczny, budowa portów i autostrad, elektronika i oprogramowanie. W celu przyciągnięcia inwestorów zagranicznych rząd tworzy również specjalne obszary dla działalności eksportowej, tak zwane strefy przetwarzania importu (SPW) lub specjalne strefy ekonomiczne (SSE).
Rządowe banki rozwoju i państwowe banki rozwoju przemysłu oferują pożyczki średnio- i długoterminowe, a czasem inwestują własny kapitał w nowe projekty.
Mimo to rząd ustanowił pułapy sektorowe dla zagranicznych aktywów w niektórych branżach, takich jak usługi telekomunikacyjne (podstawowe i mobilne), bankowość, handel detaliczny i lotnictwo cywilne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Indian Investment Committee.