Łańcuch dostaw

2506

Łańcuch dostaw to sieć osób i firm zaangażowanych w tworzenie i dystrybucję określonego produktu lub obsługę konkretnego klienta. Łańcuchy dostaw obejmują dostawców surowców, obiekty przetwarzające te materiały na części, obiekty montażowe, usługi magazynowania i wysyłki, punkty sprzedaży detalicznej oraz wszystkie inne podmioty, które umożliwiają firmie dostarczanie towarów i świadczenie usług dla swoich klientów.

Znaczenie nowoczesnych globalnych łańcuchów dostaw

Nowoczesne łańcuchy dostaw mogą obejmować cały świat, umożliwiając firmom dostęp do szerszej gamy części, produktów i materiałów po niższych kosztach niż w przypadku korzystania ze zlokalizowanego łańcucha dostaw. W rezultacie firmy te mogą zwiększyć swoje zyski i uzyskać dostęp do możliwości biznesowych na nowych rynkach. Łańcuchy dostaw często pozyskują produkty z wielu różnych krajów, co oznacza, że ​​mogą być dość złożone. W rezultacie duży przemysł ewoluował wokół zarządzania łańcuchem dostaw, co jest praktyką uczynienia łańcuchów dostaw tak wydajnymi, jak to możliwe, przy jednoczesnym zmniejszeniu potencjalnego ryzyka w ich obrębie.

Blockchain i łańcuchy dostaw

Pomimo wszystkich swoich zalet globalne łańcuchy dostaw wciąż mają wiele wyzwań, z których niektóre można rozwiązać za pomocą technologii blockchain. Jednym z obiecujących zastosowań blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw. Ze względu na złożoność globalnych łańcuchów dostaw są one dość nieprzejrzyste i podatne na nadużycia. Korzystając ze wspólnych ksiąg rachunkowych ułatwionych przez blockchain, firmy powiązane ze sobą w łańcuchu dostaw mogą jednak tworzyć stałe zapisy dotyczące pozyskiwania i własności produktów, tworząc w ten sposób bardziej przejrzysty i wydajny łańcuch dostaw. Tego rodzaju prowadzenie dokumentacji wymaga również mniejszej liczby audytów wewnętrznych, co pozwala firmom przeznaczyć ważne zasoby na bardziej przydatne zadania.

Zastosowanie technologii blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw mogłoby również pomóc firmom w obniżeniu kosztów administracyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych umów. Inteligentny system kontraktów może pomóc firmom w śledzeniu produktów w ich łańcuchach dostaw i automatycznie określać prawa własności. Można również zawrzeć inteligentne kontrakty w celu zwolnienia płatności automatycznych po dostarczeniu towarów, co zmniejsza potrzebę obsługi płatności przez administratorów.

Ostatnią ważną funkcją blockchain do zarządzania łańcuchem dostaw jest jego zdolność do integracji z fizycznymi czujnikami do monitorowania warunków wysyłki i przechowywania wrażliwych produktów. Na przykład ciężarówki przewożące artykuły spożywcze mogą być wyposażone w czujniki monitorujące warunki temperaturowe, aby zapewnić transport towarów we właściwych warunkach przechowywania. Dzięki takim możliwościom śledzenia rozwiązania blockchain umożliwiają firmom weryfikację jakości i traktowania otrzymywanych towarów. Zobacz także: notowania surowców.