Biuro informacji kredytowej BIK

870

Biuro informacji kredytowej

Organizacja nastawiona na osiąganie zysku (lub nie), która zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat zwyczajów finansowych dłużników, zwłaszcza gospodarstw domowych. Niektóre biura informacji kredytowej dokonują klasyfikacji kredytowej, posługując się przy tym ogólnie przyjętymi metodami. Usługi tego typu biur są szczególnie przydatne w przypadku kredytów konsumpcyjnych, kiedy informacje o wcześniejszym zachowaniu kredytobiorcy w analogicznych sytuacjach pozwalają opracować prognozy na przyszłość w podobnych segmentach obszernych baz danych konsumentów. Nowoczesna technologia informatyczna pozwala bankom na tworzenie hurtowni danych konsumentów, w  których są zapisywane dzienne transakcje finansowe wszystkich klientów indywidualnych dla wszystkich używanych produktów. Te dane mogą wspomagać techniki modelowania prognoz, które wskazują prawdopodobny rezultat zmian w polityce kredytowej. Techniki te wykorzystują dane z biur informacji kredytowej, dające bankowi wgląd w transakcje wśród liczniejszej populacji klientów instytucji finansowych