JSW dywidenda. Co dzieje się w spółce?

777

3 lipca JSW udostępnił informacje o planach wypłaty dywidendy. Jak wyglądają szczegóły? Dlaczego cena akcji spada w tym dniu?

3 lipca Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła w swoim ogłoszeniu, że w tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić zysk netto spółki za 2018 r. I przeznaczyło całkowitą kwotę w wysokości 200 773 829 zł na dywidendę dla akcjonariuszy. To 1,71 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 27 sierpnia 2019 r. Dywidenda zostanie wypłacona 10 września 2019 r. W 2018 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,74 mld zł.

Na środowej sesji GPW cena akcji JSW jest notowana na poziomie około 46 PLN. Cena referencyjna daje stopę dywidendy na poziomie 3,7%.

JSW wypłacił dywidendy po raz ostatni w 2013 r. Za poprzedni rok. Jego kwota wynosiła wówczas 2,52 zł. Najbardziej hojnym rokiem w historii spółki był rok 2011. Dywidenda na akcję wyniosła 5,38 PLN.

Chociaż dywidenda zostanie wypłacona po raz pierwszy od kilku lat, wśród inwestorów nie ma entuzjazmu. Na środowej sesji kurs akcji spółki spadł o prawie 3%. Ostatnio doniesiono, że zgodnie z zawartą umową liczącą prawie 22 000 osób załoga JSW otrzyma dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości od 4,3 do 6,2 tys. zł. Najważniejsze jest jednak to, że były prezes JSW – Daniel Ozon, który stracił swoje stanowisko 11 czerwca zgodnie z decyzją ZWZ, nie otrzymał absolutorium z wykonania swoich obowiązków.