Oxygen S.A. z nowym inwestorem branżowym

1342

The Knights of Unity obejmie ponad 16% udziału w kapitale Oxygen S.A. Notowana na rynku NewConnect Grupa Kapitałowa Oxygen S.A. (dawniej Premium Fund S.A.) wzmacnia swoje struktury inwestorskie o znaną w branży gamingowej Spółkę The Knights of Unity.

26 sierpnia 2020 roku Prezes Spółki The Knights of Unity, Piotr Sobolewski, podpisał w imieniu firmy umowę objęcia 14.026.404 akcji serii G Oxygen S.A. za łączną kwotę w wysokości ponad 3,5 mln zł. Zostały one objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce Mousetrap Games Sp. z o.o.

Objęcie tych akcji jest konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oxygen S.A. z dnia 25.08.2020 r., uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii G. Akcje te mają zostać zaoferowane udziałowcom Mousetrap Games Sp. z o.o. oraz objęte przez nich do 30 września 2020 roku. Kapitał zakładowy Oxygen S.A. po zarejestrowaniu emisji akcji serii G wynosić będzie 8.623.860,10 zł.

-Objęcie akcji Oxygen S.A. przez udziałowców Mousetrap Games to realizacja zapowiadanych wcześniej zmian w Spółce. Cieszę się, że mimo sytuacji pandemii działamy konsekwentnie i rozwijamy naszą Grupę Kapitałową. Współpraca z The Knights of Unity przebiega wzorowo i jest to dla naszych spółek potężne wsparcie merytoryczne – mówi Edward Mężyk, Prezes Oxygen S.A.

-W The Knights of Unity mamy doświadczenie w tworzeniu gier na różne platformy, a dzięki współpracy z Oxygen możemy wkroczyć w świat wydawania gier mobilnych. Uważamy, że w game devie warto się wspierać, dlatego chętnie pomagamy na co dzień w rozwoju spółek z grupy Oxygen. Wymiana doświadczenia za doświadczenie to najzdrowszy barter – mówi Piotr Sobolewski, Prezes The Knights of Unity.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Oxygen S.A.

W czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte zostało kilkanaście istotnych uchwał. Poza podniesieniem kapitału zakładowego uchwalono m.in. nowy statut spółki Oxygen S.A. i dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Po odwołaniu ze stanowiska Marcina Bużantowicza oraz złożonej rezygnacji Łukasza Łozińskiego, do składu organu nadzorczego spółki Oxygen S.A. zostali powołani Jakub Niestrój, Prezes Crowdway Sp. z o.o. i Paweł Obara, Prezes Glass Cannon Unplugged Sp. z o.o.

Oxygen S.A. to polska spółka działająca w sektorze gamingowym, do której należą zarówno wrocławska spółka Mousetrap Games, jak i Glass Cannon Games. Spółka notowana jest na rynku NewConnect z tickerem OXY.

W 2016 r. spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowiącej część działalności operacyjnej i zmieniła nazwę na Exchange Invest S.A. W 2017 r. miała miejsce kolejna zmiana nazwy Spółki na Premium Fund S.A. W 2019 r. w akcjonariacie Spółki pojawili się nowi inwestorzy, a podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze zdecydowali o zmianie nazwy na Oxygen S.A.

The Knights of Unity to wrocławska firma utworzona w 2015 roku z misją dostarczania profesjonalnych usług w zakresie programowania w Unity. Obecnie “Knightsi” zatrudniają prawie 100 osób i dotychczas wykonali ponad 90 projektów dla klientów z całego świata. Pracowali m.in. przy jednej z najlepiej ocenianych gier zeszłego roku – Disco Elysium, Gwent: The Witcher Card Game od CD PROJEKT RED, czy PC Building Simulator

Rycerze są także jednym z pięciu globalnych partnerów Google przy wdrażaniu mobilnej technologii Google Play Instant i mieli okazję pracować przy takich tytułach jak Forge of Empires (Innogames), Idle Miner Tycoon (Kolibri Games), Elvenar (Innogames), Super Spell Heroes (Sviper) oraz Mills (Lite Games). Ich doświadczenie mobilne to również między innymi współpraca z Future Games of London (Ubisoft) oraz development gier z kategorii hypercasual dla Vivid Games i WeQ Studios.