HUB4Fintech S.A. podpisała z MINUTOR Energia Sp. z o.o. list intencyjny w sprawie połączenia spółek

1801

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z MINUTOR Energia Sp. z o.o. działającą w branży OZE. Spółki rozpoczęły prace nad Term Sheet, a jego podpisanie ma nastąpić do 30 października 2020 r.

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) podpisała z MINUTOR Energia Sp. z o.o. list intencyjny w sprawie połączenia obu spółek. Podmioty podjęły negocjacje odnośnie fuzji, bowiem dostrzegły korzyści płynące z zacieśnienia współpracy pomiędzy nimi oraz możliwości wykorzystania synergii płynącej z posiadanego doświadczenia i wzajemnych potencjałów. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku MINUTOR Energia Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na HUB4Fintech S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom MINUTOR Energia, akcji HUB4FINTECH. Istotną intencją stron jest to, aby po planowanym połączeniu powstał podmiot o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży OZE. Podpisanie listu intencyjnego otwiera etap prac nad przygotowaniem Term Sheet (porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji), którego podpisanie powinno nastąpić do 30 października 2020 r. Zarząd HUB4Fintech S.A. liczy, że połączenie może przynieść duże korzyści obu spółkom.

„Podpisanie listu intencyjnego potwierdza zamiary stron w kierunku wspólnego działania w obszarze odnawialnych źródeł energii, wykorzystując synergię doświadczeń, kompetencji oraz wartości, jakimi kierują się obie spółki. HUB4Fintech S.A. już wcześniej dostrzegł potencjał rynku OZE i możliwość połączenia klasycznych modeli dystrybucji z usługami fintech. Połączenie kompetencji obu firm pozwoli zbudować ofertę rozwiązań innowacyjnych na skalę krajową i agresywniej skonsumować udział w tym perspektywicznym rynku OZE.” – wyjaśnia Mirosław Januszewski, Prezes Zarządu Spółki HUB4Fintech S.A.

„Wejście na rynek NewConnect przez tzw. „odwrotne połączenie” wpisuje się w nasze plany związane z upublicznieniem spółki. Bycie spółką publiczną w czasie, kiedy podmioty z branży OZE należą do jednych z najatrakcyjniejszych dla inwestorów, na pewno przyczyni się do rozwoju naszego biznesu i budowania wzrostu wartości Spółki. Chcemy zwiększać skalę działalności w kolejnych regionach kraju oraz realizować nowe projekty farm fotowoltaicznych.” – dodaje Zbisław Lasek, Prezes Zarządu Spółki MINUTOR Energia Sp. z o.o.

HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od października 2017 r. Jej dotychczasowym obszarem działalności były usługi szkoleniowe, HUB4Fintech S.A. (poprzednio CWA S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od października 2017 r. Jej dotychczasowym obszarem działalności były usługi szkoleniowe,