JR HOLDING ASI S.A. wprowadza na rynek testy smakowe na COVID-19

1642

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., dokonała zakupu wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19 za kwotę 1,9 mln zł brutto. Za całość projektu będzie odpowiadała spółka zależna Tastein Sp. z o.o.

JR HOLDING ASI S.A. podpisała z sześcioma osobami fizycznymi umowę na zakup wszelkich praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19. Na mocy tej umowy Emitent przejął pełne prawa i nabył m.in. prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem „System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2”, prawa do uzyskania patentu na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem „Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu” oraz autorskie prawa majątkowe do wytwarzania opakowań detalicznych Testerów. Zarząd JR HOLDING ASI S.A. liczy na duże rynkowe zainteresowanie i wysoką sprzedaż produkowanych testów.

„ Po analizach rynkowych podjęliśmy decyzję o zakupie praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku COVID-19, bowiem uznaliśmy, że jest to projekt, który może nam przynieść istotne korzyści. Pandemia koronawirusa wchodzi w kolejną fazę, więc jesteśmy przekonani, że nasze testy spotkają się z dużym zainteresowaniem rynkowym. Nasz produkt idealnie wpisuje się w oczekiwania potencjalnych klientów.” – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

Za cały projekt związany z testami smakowymi na COVID-19 będzie odpowiadała spółka Tastein Sp. z o.o. wchodząca w skład portfela JR HOLDING ASI S.A. Zgodnie z podpisaną umową Sprzedający zobowiązali się m.in. aktywnie uczestniczyć w promocji Testerów od strony naukowej, wspierać Spółkę w zakresie wypowiedzi do mediów, udzielać Kupującemu wszelkich posiadanych informacji, rad i wskazówek dotyczących właściwości, zastosowania i sposobu użycia wynalazków oraz Testerów i przekazać wszelkie doświadczenia techniczne i organizacyjne dotyczące zastosowania, sposobu użycia Patentu oraz sposobu wytwarzania Testerów.

„ Nasze testy zaburzeń smaku w COVID-19 zostały dopuszczone do sprzedaży na początku września br., a pierwszy pakiet 25 tys. sztuk testów został już sprzedany. Spółka Tastein jest wyłącznym dystrybutorem tych testów i prowadzi działania mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych. Obecnie zdolności produkcyjne wynoszą 500 tys. szt. testów miesięcznie, a plany sprzedażowe Tastein sięgają kilku milionów sztuk testów.” – podsumowuje Ciszewski.

JR HOLDING ASI S.A. zanotowała w 2 kw. 2020 r. zysk netto w wysokości 403,7 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w całej historii Spółki. Jej przychody finansowe wyniosły w tym okresie ponad 498,6 mln zł i wynikały z przeszacowania posiadanych aktywów, znajdujących się w portfelu inwestycyjnym. Zgodnie z opublikowanym w ostatnim czasie raportem miesięcznym w lipcu 2020 r. wartość portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A. przekroczyła poziom 1 mld zł, osiągając na koniec miesiąca rekordową wartość, czyli niemal 1,3 mld zł. W samym lipcu br. aktywa Spółki powiększyły się o kwotę 561,4 mln zł.

Spółka wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie ub. roku strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. będzie prezentowała wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie. Ambicją Zarządu Spółki jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.