TopLevelTennis.com S.A. ma nowego dystrybutora na rynek indyjski

1208

TopLevelTennis.com S.A. (poprzednio Thunderbolt S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała umowę z ADAB Sports Consulting Private Limited (ADAB) zarejestrowanym w New Delhi w Indiach, której przedmiotem jest podjęcie współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie promocji i sprzedaży subskrypcji na kursy szkoleniowe oferowane przez TopLevelTennis.com na terytorium Republiki Indii. ADAB uzyskał także możliwość objęcia nie więcej niż 2,5 mln akcji Spółki za kwotę do 2,5 mln zł w ramach nowej emisji akcji.

Zgodnie z podpisaną umową ADAB stał się wyłącznym dystrybutorem Subskrypcji platformy TopLevelTennis.com w Republice Indii do dnia 31 grudnia 2025 r. pod warunkiem osiągnięcia celów sprzedażowych określonych w umowie. Brak ich osiągnięcia będzie skutkował utratą przez ADAB prawa wyłączności. ADAB będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 25% płatne po zakończeniu każdego miesiąca oraz 15% płatne raz w roku, które liczone będzie od ceny sprzedaży Subskrypcji klientom za pośrednictwem platformy „topleveltennis” dedykowanej na rynek indyjski. Partner indyjski będzie odpowiedzialny za realizację procesów sprzedażowych i około sprzedażowych w Indiach oraz ma zapewnić wsparcie w dostosowaniu treści zawartych na platformie na potrzeby tamtejszego rynku. Zarząd Spółki jest bardzo zadowolony z pozyskania nowego dystrybutora z Indii i liczy na wysoką sprzedaż subskrypcji na tym rynku.

„Bardzo się cieszymy z pozyskania pierwszego partnera zagranicznego, który będzie nas wspierał w budowaniu sprzedaży. Indie to ogromny rynek, a nasz dystrybutor – ADAB – jest podmiotem z wielkim doświadczeniem w branży tenisowej. Mamy nadzieję, że wykorzysta on swoje rozpoznanie rynku i relacje w branży do osiągnięcia założonych celów sprzedażowych. Jeśli ten kierunek rozwoju sprzedaży okaże się skuteczny to będziemy go wdrażali także na kolejnych rynkach zagranicznych.” – komentuje Artur Górski, V-ce Prezes Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A.

Ponadto ADAB na podstawie zawartej umowy uzyskał prawo do objęcia nie więcej niż 2.500.000 akcji nowej emisji Spółki po cenie 1,00 zł za akcję, za łączną cenę 2.500.000 zł w ciągu 5 lat od zawarcia umowy. Objęcie akcji może nastąpić jednorazowo bądź w drodze kilku odrębnych subskrypcji, bądź to w drodze złożenia przez ADAB stosowanego zawiadomienia o chęci objęcia akcji, bądź też wystosowania przez Spółkę wezwania ADAB do objęcia akcji.

„Nasz hinduski partner jest zainteresowany wejściem do akcjonariatu Spółki i wspólnym rozwijaniem platformy. W związku z tym uzyskał on prawo do objęcia akcji w ramach nowej emisji. Jest to dla nas sygnał, że projekt ma globalny potencjał i może osiągnąć sukces rynkowy.” – zakończył Górski.

W ostatnim czasie Spółka zaprosiła do Polski jedną z największych gwiazd w historii tenisa – Borisa Beckera, który zrealizował nagrania do swojego kursu na platformie TopLevelTennis.com. Obecnie dostępne są dwa pierwsze kursy z Dominiką Cibulkovą oraz Ulą Radwańską. Kolejne zaplanowane nagrania z gwiazdami będą realizowane z Wolfgangiem Thiemem, Marco Panichim oraz Bradem Gilbertem.

TopLevelTennis.com (poprzednio Thunderbolt S.A. i Compress S.A.) zadebiutowała na rynku NewConnect w 2008 roku. Pod koniec ub. roku Spółka poinformowała o przyjęciu założeń do kierunków rozwoju, rozszerzeniu profilu działalności i rozpoczęciu prac nad budową platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe poświęcone tematyce tenisowej z udziałem gwiazd światowej klasy. Cały projekt będzie realizowany w języku angielskim, co ułatwi jego globalny zasięg oraz ogólnoświatową dystrybucję nagrań poprzez platformę. W kolejnych latach Spółka nie wyklucza rozszerzenia swojej działalności na inne dyscypliny sportu.