Berg Holding S.A. wchodzi z przytupem na rynek

1245

Śląskie Kamienice S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zmieniła nazwę na Berg Holding S.A. i rozpoczyna działalność biznesową w strukturze holdingowej. 

W ostatnich latach Emitent rozwijał działalność jako Grupa Kapitałowa w kilku obszarach biznesowych m.in. w branży nieruchomości, hotelowej, gastronomicznej, a od 2020 r. również w branży energetycznej związanej z fotowoltaiką. W celu zwiększenia przejrzystości i transparentności prowadzonej działalności przez Śląskie Kamienice S.A. oraz przez spółki zależne planowane jest dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej całej Grupy Kapitałowej obejmujących wyodrębnienie poszczególnych działalności związanych z konkretną branżą i utworzenie podmiotu dominującego zarządzającego całą Grupą. Zarząd Spółki jest przekonany, że pozwoli to na dynamiczny wzrost wartości Spółki w kolejnych latach.

w kamienice na Górnym Śląsku, tworząc od podstaw nowe koncepty, takie jak: Restauracja Śląska Prohibicja (ok. 730 mkw) i aparthotel Hornigold (ok. 4000 mkw). Prowadząc działalność za pośrednictwem tych i innych podmiotów zależnych, spółka płynnie przeistoczyła się w holding. Celem kontynuowania rozwoju w różnych obszarach i zwiększenia przejrzystości samej struktury, podjęto decyzje, aby zmienić się w Berg Holding S.A. i pod tą nazwą dalej rozwijać skrzydła. Nie oznacza to jednak, że Śląskie Kamienice znikną całkowicie z rynku. Będą one jednym z podmiotów zależnych od Berg Holding, zajmujące się stricte branżą nieruchomości. Poza dotychczasowymi obszarami, zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność na dwóch, nowych dla nas rynkach: fotowoltaice i e-commerce. Planujemy agresywnie wejść w zyskowną i szybko rozwijająca się branżę fotowoltaiczną, a konkretniej w gałąź farm fotowoltaicznych, budowanych od małych jednomegawatowych farm po wielkie trzydziesto/czterdziesto-megawatowe” – mówią prezesi zarządu – dr Ofka Piechniczek i Kamil Kita.

„Podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w czerwcu poza zmianą nazwy zostały podjęte również min. uchwały, w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności. Działania te mają na celu w szczególności zwiększenie przejrzystości naszej struktury, to również jasny podział w formie spółek celowych dla branż, w obszarze których będzie operował Berg Holding S.A.” – dodają.

 Śląskie Kamienice S.A. chcą prowadzić działalność w strukturze holdingowej, w której przedmiotem działalności Spółki będzie tworzenie oraz optymalne zarządzanie podmiotami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, ukierunkowane na wzrost aktywów w obszarze fotowoltaiki i technologii, e-commerce, nieruchomości oraz HoReCa. Obecna działalność operacyjna Emitenta będzie sukcesywnie przenoszona do dedykowanych spółek celowych, które w najbliższym czasie również opublikują swoje strategie rozwoju. Spółka planuje dokonać zmiany nazwy na BERG HOLDING S.A., a następnie zawiązać spółkę zależną Śląskie Kamienice, która będzie kontynuowała działalność operacyjną obejmującą inwestowanie na rynku nieruchomości. Bieżąca działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej m.in. Hornigold Reit S.A., Śląska Prohibicja S.A. oraz Farma Fotowoltaiki SA będzie nadal kontynuowana przez te podmioty. 

„Dzięki przejrzystej strukturze holdingowej spółki staną się bardziej niezależne, a zarządzanie nimi bardziej efektywne. Poprzez nowe strategie poszczególne podmioty będą wytyczać własne ścieżki rozwoju, ale pod pełną kontrolą Berg Holding S.A. Dobrym przykładem tych działań w ostatnim czasie jest Śląska Prohibicja S.A, która w dobie koronowirusa, w szybkim tempie, dostosowała swoje produkty do nowej sytuacji i stworzyła zupełnie nową markę „Nikisz z pieca”, która w czasie pandemii dowoziła jedzenie do klientów. Z kolei Farmy Fotowoltaiki w krótkim czasie zbudowały sieć kontaktów i możliwości dynamicznego wejścia na rynek” – komentują prezesi spółki.

Berg Holding S.A. zakończył 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Berg Holding S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach. W 2017 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.