Kiedy opłaca się kupić opcję sprzedaży?

opcja sprzedaży

1833

Zasada ogólna – gdy niekorzystne jest dla nas umocnienie złotego w krótkim terminie w przyszłości (do kilku miesięcy)! Załóżmy, że podpisaliśmy z dużą włoską firmą kontrakt na dostawę partii wieprzowiny za kwotę pięciuset tysięcy Euro (dalej EUR).

Wynegocjowaliśmy otrzymanie zaliczki w wysokości 20% (czyli stu tysięcy EUR). Jednak pozostała kwota czterystu tysięcy EUR zostanie przekazana przez kupującego na nasz rachunek bankowy dopiero po upływie 60 dni od daty wysyłki towaru.

Interesującym rozwiązaniem powyższego problemu jest, wbrew trwającej od kilku lat nagonce zniechęcającej do opcji walutowych, zawarcie z bankiem umowy kupna opcji walutowej (ang. Put Option) dającej nam prawo sprzedaży bankowi kwoty EUR równej kwocie należnej z tytułu dostawy, czyli czterystu tysięcy EUR. Umowa taka, zwana w skrócie umową OTC (z ang. Over The Counter), zawierana jest poza rynkiem regulowanym (giełdowym) i każdorazowo negocjowana między zawierającymi ją stronami. W naszym przypadku między nami i naszym bankiem.

W umowie ustala się cenę opcji i sposób zapłaty, termin jej wykonania, sposób wykonania (najczęściej stosowane jest rozliczenie pieniężne) oraz inne szczegóły techniczne. Cena opcji (nazywana też premią) zależy od kilku czynników i w naszym przypadku może wahać się w granicach 2,50-3,00% od aktualnego kursu EUR/PLN czyli od 10 do 12,5 grosza za 1 Euro. Zapłata tej ceny jest naszym jedynym zobowiązaniem wobec banku z tytułu zawartej umowy.

Za tę cenę bank bierze na siebie ryzyko zmiany kursu EUR/PLN w okresie ważności opcji i w przypadku umocnienia złotego np. spadku kursu wymiany do wysokości 3,90 PLN za 1 EUR wypłaci nam kwotę równą 400000 EUR x (4,15 – 3,90) PLN/EUR = 100000 PLN. Po odjęciu kosztów zakupu opcji równych (dla kosztu w wysokości 3%) 400000 EUR x 0,125 PLN/EUR = 50000 PLN pozostaje nam kwota pięćdziesięciu tysięcy złotych. Zobowiązanie banku z tytułu kontraktu opcyjnego wygasa jeśli kurs w dniu wykonania opcji przekroczy wartość 4,15 PLN/EUR.

Wszystko to brzmi pięknie, ale co będzie jeśli kurs kupna EUR wyniesie za 60 dni 4,50 PLN za 1 EUR? Przecież bank zachowa swoją należność za opcję nie wypłacając nam nic z tytułu umowy kupna opcji sprzedaży! To prawda, ale nasz wpływ w wysokości 400000 EURO będzie przeliczony i przekazany nam w PLN po kursie 4,50 PLN za 1EUR, co z nawiązką pokryje koszt zakupu opcji!