Kredyt konsolidacyjny

1196

Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu (lub pożyczki) przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Konsolidacja może objąć szeroki wachlarz kredytów, m.in. gotówkowe, hipoteczne, samochodowe, czy ratalne.

Podstawowym atutem konsolidacji jest zamiana kilku kredytów na jeden, długoterminowy i często co najważniejsze – o niższym oprocentowaniu. Nie bez znaczenia jest również komfort spłacania tylko jednego kredytu jednej raty miesięcznie w jednym banku, a nie kilku w różnych bankach. Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku większości kredytów, podpisanie umowy kredytu konsolidacyjnego może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat, w tym: opłaty przygotowawczej, prowizji bankowej i składki ubezpieczeniowej. Ponadto,  jeżeli obniżenie rat będzie połączone z wydłużeniem okresu kredytowania, to łączna wysokość odsetek, do zapłacenia w całym okresie kredytowania wzrasta.

Jeżeli kredyt konsolidacyjny jest jednocześnie kredytem konsumenckim, przy zawarciu umowy kredytodawca zobowiązany jest wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby). Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem (w ciągu 10 dni od podpisania umowy) złoży pod wskazanym przez kredytodawcę adresem oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wszystkie niezbędne informacje z jakimi klient powinien się zapoznać przed podpisaniem umowy znajdują się w samej umowie oraz w załącznikach do umowy, także w dokumentach stanowiących integralną jej część, np. regulaminie kredytu, tabeli opłat i prowizji.