Magiczna Formuła Inwestowania

Giełda Forex

1797
Magiczna Formuła Inwestowania to prosta i dająca dobre wyniki metoda inwestowania opracowana przez Joela Greenblatta wspólnika firmy inwestycyjnej Gotham Capital. Dokładny opis tej metody znajduje się w książce „Mała książeczka, która podbija rynek”.Magiczna Formuła Inwestowania jest metodą wykorzystującą podstawowe wskaźniki analizy fundamentalnej. W USA, spółki wybrane przy pomocy tej metody w ciągu 17 lat dały średnią stopę zwrotu 30,8% rocznie. Oczywiście były pojedyncze lata, w których metoda przyniosła stratę. Jest ona skierowana do osób cierpliwych, inwestujących długoterminowo (powyżej 5 lat).

„Naszym celem jest znalezienie nadzwyczajnego biznesu za rozsądną cenę, a nie przeciętnego biznesu po okazyjnej cenie”   (Warren Buffett)

Strategia inwestycyjna, zwana Magiczną Formułą, umozliwia wybranie tanich i dobrych spółek do inwestycji, opierając się na wskaźnikach ROE i C/Z. Kupujemy dobre (po uśrednieniu) firmy za niską (po uśrednieniu) cenę.

Oryginalna formuła wybiera największe 3500 spółek na giełdzie amerykańskiej. Następnie przyporządkowuje im pozycje od 1 do 3500, bazując na zwrocie z kapitału. Spółka o największym zwrocie otrzymuje 1-szą pozycję, a o najmniejszym – 3500. Następnym krokiem jest uszeregowanie wg C/Z. Spółka o najmniejszym C/Z uzyskuje 1-szą pozycję, a o największym – 3500. Ostatecznym rezultatem jest kombinacja tych dwóch rankingów (suma pozycji). Spółki o najmniejszym sumarycznym wyniku są najwyżej. Greenblatt sugeruje kupno 30 najlepszych firm z rankingu. Dla bardziej doświadczonych „fundamentalistów” w książce jest dodatek, pozwalający uwzględnić zadłużenie spółek:

EBIT/(kapitał obrotowy netto+środki trwałe netto)
EBIT/wartość przedsiębiorstwa

Zasady formuły, nieco uproszczone dla polskich realiów

ROE – Stopa zwrotu z kapitału własnego firmy

C/Z – Stosunek ceny akcji do zysku netto za ostatnie 4 kwartały, przypadającego na jedną akcję

1. Przyjęcie minimalnej kapitalizacji (zwykle wiecej niż 50 milionów)

2. Wyłączenie sektora użyteczności publicznej i finansów (zastanowiłbym się, czy wyłączyć sektor finansowy)

3. Wyłączenie firm zagranicznych (ja bym wyłączył też firmy o niestabilnym zysku i niestabilnym ROE)

4. Określenie dla firm zwrotu z kapitału (ROE)

5. Określenie dla firm wskaźnika C/Z

6. Uszeregowanie firm spełniających warunek kapitalizacji wg malejącego ROE

7. Następnie uszeregowanie firm spełniających warunek kapitalizacji wg rosnącego C/Z

8. Stworzenie rankingu najlepszych firm wg pktu 6 i 7 ( wg najmniejszej sumy miejsc w obu rankingach; może lepiej byłoby użyć metodę porządkowania liniowego)

9. Ewentualne eliminacja spółek o małej płynności

10. Kupno docelowo 15-20 spółek, akumulując 2-3 pozycje co miesiąc, przez rok czasu

11. Aktualizacja portfela co roku pod koniec grudnia, sprzedając przynoszące stratę, najgorsze spółki na tydzień przed końcem roku (jeśli przyniosły zysk, to lepiej je sprzedać na początku następnego roku) i kupując najlepsze wg aktualnego rankingu na początku następnego roku

12. Powtarzanie procedury przez kilka lat (powyżej 5-ciu)

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.