Inwestowanie w gaz ziemny

1711

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym używanym do ogrzewania budynków mieszkalnych. Aby gaz ziemny mógł zostać wykorzystany, należy z niego odfiltrować niektóre składniki. Jest to m. in. etan, propan, butan, hel i siarkowodór. Wszystkie te produkty są niezależnie sprzedawane potem przez rafinerie. Kiedyś gaz ziemny był uważany za bezużyteczny „produkt uboczny” przetwarzania ropy naftowej. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom dziś gaz jest najczystszym paliwem kopalnym. Jest on uważany za bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska paliwo, lepsze od ropy naftowej. Metody wydobywania, transportowania i dystrybuowania gazu ziemnego podlegają nieustającym ulepszeniom. Gaz ziemny jest trudny do przechowywania. Przeważnie w tym celu upłynnia się go. Większość gazu ziemnego jest dostarczana gazociągami bezpośrednio z pól wydobywczych. Zobacz jaka jest cena gazu.

Czynniki wpływające na cenę gazu ziemnego

  • Coraz bardziej powszechnym sposobem transportu gazu ziemnego jest skraplanie go. Skroplony gaz jest coraz bardziej popularny na rynku. Koszty produkcji płynnego gazu ziemnego znacząco spadły, dzięki czemu stał się on rozsądną alternatywą dla importu i eksportu ropy naftowej.
  • Największym eksporterem skroplonego gazu ziemnego na całym świecie jest Katar. W dodatku jest on na dobrej drodze do objęcia pozycji lidera w produkcji gazu ziemnego.
  • Jednak na eksport i ceny dostaw gazu wpływ mogą mieć niepokoje polityczne w krajach produkujących gaz ziemny.
  • Podczas inwestowania w gaz ziemny należy także zwrócić uwagę na pogodę. Ponieważ gaz ziemny jest używany do ogrzewania domów, wpływ na jego cenę mogą mieć niższe lub wyższe temperatury.

Dzięki nowym technologiom wytwarzania gazu ziemnego stanowi on wiarygodną alternatywę dla ropy naftowej. Choć popyt rośnie, to wpływ na jego cenę może mieć niestabilność w określonych regionach — szczególnie na Bliskim Wschodzie. Każdy, kto chce inwestować w gaz ziemny, powinien mieć świadomość różnych czynników wpływających na jego cenę.