Jak Inwestować w Ropę Naftową ?

1902

Ropa naftowa jest strategicznym, energetycznym surowcem, który odgrywa ogromną rolę w świecie. Jej wyjątkowość polega na tym, że jest ona wykorzystywana do produkcji paliw płynnych, które są wykorzystywane do napędzania środków transportu. Poza gazem ziemnym, węglem kamiennym i węglem brunatnym, ropa naftowa jest głównym paliwem kopalnym dla gospodarki światowej. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych inwestowaniem w ropę naftową.

Inwestycja w ropę, która przynosi zyski:

Ropa naftowa jest surowcem inwestycyjnym, który umożliwia zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom uzyskanie naprawdę interesujących zysków w krótkim czasie od rozpoczęcia handlu. Surowiec ten jest szczególnie niestabilny, co powoduje duże różnice kursów i wysokie zyski dla inwestorów, w szczególności dzięki efektom dźwigni możliwym do uzyskania dzięki brokerom umożliwiającym zawieranie transakcji na tym instrumencie.

Z tekstu dowiesz się:

 • jakie są rodzaje ropy naftowej,
 • jak inwestować w ropę,
 • od czego zależą notowania cen ropy.

Inwestycja w ropę

Inwestowanie w ropę umożliwia inwestowanie na rynku ropy naftowej

 • Na ropę jest ogromny popyt
 • Możliwość zarabiania na spadkach i wzrostach kursu
 • Najważniejsze źródło energii na świecie
 • Forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • Efekt dźwigni w spekulowaniu ropą, który mnoży wartość inwestycji
kurs ropy - cena ropy - wykres ropy naftowej

Czarne złoto – rodzaje ropy naftowej

Istnieje kilka rodzajów tego surowca na rynku. Najbardziej popularne są cztery rodzaje ropy naftowej. Są to

 • Ropa Brent – wydobywana jest z Morza Północnego. Jest to olej „słodki” ze względu na niską zawartość siarki.
 • Ropa naftowa WTI – pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych w regionach Apalea i Luizjany. Jest to również olej „słodki” i lekki.
 • Urals (REBCO) – w tym przypadku produkcja oleju odbywa się na Syberii Zachodniej i wokół Uralu. Można ją sklasyfikować jako „kwasową”.
 • OPEC Reference Basket jest koszykiem składającym się z wielu rodzajów oleju produkowanego i sprzedawanego przez kraje należące do kartelu OPEC.

Od czego zależą notowania cen ropy naftowej?

Wahania kursu amerykańskiego dolata mają bezpośredni wpływ na wycenę czarnego złota, a tym samym na inwestycje w ropę naftową. Dzieje się tak, ponieważ waluta amerykańska jest jednostką rozliczeniową w globalnym handlu czarnym złotem. Umocnienie się dolara spowoduje spadek notowań ropy naftowej, a osłabienie dolara przełoży się na dominację byków na rynku tego surowca energetycznego.

Jak każdy inny rynek surowcowy, również rynek ropy naftowej jest uzależniony od relacji podaż-popyt. To właśnie podaż (tj. produkcja) ropy naftowej i popyt (konsumpcja) silnie determinują ceny ropy naftowej na giełdzie. Globalny wzrost gospodarczy stworzy popyt na czarne złoto. Z drugiej strony, recesja będzie działać odwrotnie.

To, czy wzrost cen ropy naftowej w krótkim okresie będzie zależał m.in. od decyzji kartelu OPEC, nastrojów inwestorów, wydarzeń geopolitycznych czy danych o zapasach ropy naftowej (publikowanych przez DoE lub API).

Cena baryłki ropy naftowej jest ważną kwestią dla wszystkich krajów, które wykorzystują ten surowiec w swoich branżach. Droższa ropa naftowa oznacza wyższe koszty produkcji towarów i usług, co z kolei przekłada się na niższe marże zysku i niższy efektywny popyt.

Inwestowanie w ropę – szeroki wachlarz możliwości

Handel towarami takimi jak ropa naftowa odbywa się poprzez standardowe kontrakty terminowe na światowych giełdach papierów wartościowych. Rynek towarowy dzieli się na dwie grupy uczestników: pierwsza z nich to handlowiec kontraktowy, który zabezpiecza ceny towarów. Druga grupa to spekulanci, którzy utrzymują się z różnicy w cenach ropy naftowej.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są stosunkowo nowymi instrumentami. Inwestowanie w ropę w ten sposób jest obecnie dostępne w wielu instytucjach finansowych, w tym u najlepszych brokerów. Inwestorzy chętnie wybierają ten instrument, ponieważ wymaga on mniej kapitału niż np. kontrakty terminowe. Poniżej znajduje się krótki opis możliwości inwestowania w ropę naftową:

Kontrakt na różnice kursowe (CFD)

CFD są instrumentami pochodnymi. Oznacza to dokładnie kontrakt na różnice kursowe. Jest on dostępny na rynku pozagiełdowym (Over the Counter), czyli na rynku pozagiełdowym. Instrument ten jest lewarowany, co oznacza, że nie musisz mieć tyle pieniędzy, ile musiałbyś zainwestować w kontrakt terminowy.

Wartość nominalna 1 kontraktu (1 lot) jest w obu przypadkach aktualna cena baryłki pomnożona przez 1000 USD. Zaletą tego instrumentu jest to, że możliwe jest inwestowanie w ropę naftową o pozycji poniżej 1 lota. Dostępne są zarówno części dziesiętne jak i setne kontraktu, co otwiera drogę dla inwestorów z mniejszymi portfelami. Handel kontraktami CFD jest podobny do handlu na rynku Forex. Ropa może być przez nas kupowana (pozycja długa) lub sprzedawana (pozycja krótka) – dzięki czemu możemy inwestować w czasie rajdu i na rynku niedźwiedzi.

Kontrakt terminowy

Kontrakt futures oparty na cenie oleju WTI Light Seet jest notowany na giełdzie NYMEX (New York Mercantile Exchange) CME. Instrument jest ściśle znormalizowany, ponieważ jest przedmiotem obrotu na giełdzie. Jeden kontrakt jest wart 1000 baryłek. Instrument na giełdzie ma ticker CL. Minimalna zmiana wartości wynosi 0,01 USD, co oznacza, że przy najmniejszych tikerach, przy jednym kontrakcie zysk lub strata wyniesie 10 USD. Aby otworzyć 1 kontrakt, wymagany depozyt początkowy wynosi około 4710 USD. Niestety, kontrakty futures nie są podzielne, więc nie możemy kupić lub sprzedać mniej niż jeden kontrakt. Instrument ten jest dostępny na jednej z platform handlowych.

ETF oparte na cenie ropy naftowej

ETF (Exchange Traded Funds) jest funduszem inwestycyjnym, którego celem jest odzwierciedlenie zachowania konkretnego wzorca odniesienia. Takim punktem odniesienia może być cena ropy naftowej. Fundusz emituje jednostki ETF (jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi) na podstawie instrumentów finansowych zakupionych na potrzeby portfela. Akcje są notowane na giełdzie. Zaletą tego typu instrumentów są bardzo niskie opłaty, ponieważ instrumenty te są zarządzane pasywnie.

Zalety handlu ropą

Niestabilne aktywo:

Dzięki znacznym wahaniom kursów, ropa jest aktywem bardzo niestabilnym, co umożliwia osiągnięcie interesujących zysków w krótkim odcinku czasu.

Handel ropą idealny dla inwestorów:

Rozpoczęcie spekulowania na ropie jest odpowiednie, ponieważ surowiec ten jest łatwy do analizowania i posiada wiele atutów dla inwestorów indywidualnych.

Dostępny rynek:

Wszyscy brokerzy na rynku proponują użytkownikom swojej platform dostęp do rynku ropy online w celu spekulowania zarówno na ropie WTI i Brent

Interesująca lokata:

Z uwagi na długoterminowe perspektywy wzrostu, ropa jest rozsądną lokatą oszczędności szczególnie w czasach gdy cena surowca znajduje się na najniższych poziomach od kilkunastu miesięcy

Znaczne zarobki:

Dzięki efektowi dźwigni finansowej proponowanemu przez Brokerów Forex ropa oferuje możliwość osiągnięcia wysokich stóp zwrotu

Narzędzia pomocne w obrocie:

Handel automatyczny, handel społecznościowy i wiele innych funkcji umożliwiają łatwe handlowanie ropą naftową i zawieranie transakcji po aktualnej cenie rynkowej

Handel ropą dostępny dla wszystkich:

Wydaje się to zaskakujące, ale każdy, kto chce, może inwestować na rynku ropy naftowej w celu osiągnięcia zysków. Dzięki rozwojowi platform handlowych w Internecie, osoby prywatne mogą teraz skorzystać ze swoich oszczędności, aby inwestować na wzroście i spadku cen baryłki ropy.

Aby tego dokonać, wystarczy wybrać metodę handlową, poznać podstawy zawierania transakcji na kontraktach CFD. Strona MonitorFX.pl ma za zadanie wyjaśnić Ci jak funkcjonują rynki finansowe i jak osiągnąć zysk przy zawieraniu krótkoterminowych transakcji na platformach handlowych.

Podsumowanie

Ropa naftowa to jeden z towarów o największym wolumenie obrotów i wysokim popycie. Wahania cen ropy naftowej na świecie mają znaczący wpływ na kondycję gospodarczą wielu krajów — zarówno producentów, jak i konsumentów ropy. Każdy wzrost lub spadek cen ropy naftowej wpływa na gospodarkę krajów produkujących ropę. Jednakże kraje importujące ropę naftową są bardziej podatne na zmiany cen ropy, ponieważ jest ona wyceniana i sprzedawana w dolarach. Choć podejmowane są próby przejścia na bardziej odnawialne źródła paliwa, ropa naftowa cieszy się nadal wysokim popytem, a jej rezerwy są ograniczone. Każdy, kto chce inwestować w ropę naftową, powinien być świadomy wielu czynników mających wpływ na ceny i uważnie śledzić rozwój sytuacji przed zawarciem transakcji. Brokerzy udostępniający możliwość inwestycji w ropę mają na względzie sukces swoich inwestorów i udostępniają wszelkie narzędzia pomagające w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących inwestycji w ropę naftową.