Inwestowanie w energię elektryczną

1577

Populacja świata nie zmniejsza się, a zapotrzebowanie na energię będzie rosło tylko w miarę upływu czasu. Przez dziesiątki lat przedsiębiorstwa energetyczne były wiarygodnym źródłem zwrotu dla inwestorów; i choć jest prawdopodobne, że tak będzie nadal, przemysł energetyczny zmienia się, a nowe firmy pojawiają się, aby zarobić na zapotrzebowaniu na więcej odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Trendy energii elektrycznej

Firmy naftowe i węglowe jeszcze nie odeszły, ale widzimy wzrost środków finansowych kierowanych do dostawców energii słonecznej, wiatrowej, gazu ziemnego, jądrowej i wodnej. Instytut Informacji Energetycznej przewiduje, że czysty gaz ziemny zapewni w najbliższych latach większy udział energii elektrycznej w kraju, wraz ze wzrostem wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej oraz spadkiem zużycia węgla. Inne źródła energii – takie jak biomasa, energia geotermalna, wodna i pływowa – również wykazują coraz większe nadzieje.

Obecnie istnieją pewne przeszkody dla rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się czystą energią. Obecna administracja nie wykazuje zbyt wielkiego entuzjazmu dla działań proekologicznych i sprzeciwia się ulgom podatkowym na takie przedsięwzięcia jak samochody elektryczne czy wykorzystanie energii odnawialnej. Ponadto wprowadzenie wyższych taryf na panele słoneczne, stal i aluminium spowodowało dodatkowe koszty dla firm zajmujących się energią odnawialną. Mimo to, ogólne zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii elektrycznej w nadchodzących latach może sprawić, że niektóre przedsiębiorstwa zajmujące się czystą energią staną się dobrym interesem dla inwestorów.

Rzeczy, które należy rozważyć przed dokonaniem inwestycji

Jeśli chcecie zainwestować w akcje czystej energii, oto kilka rzeczy, które warto rozważyć:

  • Skupienie się na źródłach energii: Nie wszystkie źródła czystej energii są takie same; niektóre są droższe w produkcji niż inne, a niektóre źródła mają większe szanse na uzyskanie znaczącej części całkowitej produkcji energii niż inne.
  • Bariery dla wzrostu: Ważne jest, aby wiedzieć, czy firma czeka na pewien postęp technologiczny przed zwiększeniem produkcji lub czy przepisy i prawa stoją na przeszkodzie. Na przykład, gaz ziemny naprawdę nie wystartował, dopóki w wielu miejscach w Ameryce Północnej nie zezwolono na szczelinowanie.3
  • Dostępny kapitał: Rozwój technologii i poszukiwanie nowych źródeł energii jest kosztowne. Wiele nowych firm energetycznych jest małych, posiadających dobre pomysły, ale brakuje im solidnej infrastruktury lub środków finansowych.
  • Przewaga konkurencyjna: Jeśli firma nie jest ustalonym liderem, upewnij się, że ma coś własnego, co odróżnia ją od konkurencji. Bądź pewien, że pozycja firmy stawia ją na pierwszym miejscu, aby odnieść sukces w stosunku do innych.
  • Globalizacja firmy: Podczas gdy obecne środowisko polityczne nie jest zbyt przyjazne dla energii odnawialnej, wiele innych krajów na świecie koncentruje się na oczyszczaniu swoich sieci energetycznych. Firmy o globalnym zasięgu będą miały najlepszą pozycję do rozwoju.

5 Ekologicznych spółek, którym warto się przyjrzeć

Oto spojrzenie na pięć znaczących zasobów czystej energii, którym warto się przyjrzeć:

First Solar

To była jazda w górę i w dół dla tego producenta paneli słonecznych i związanych z nimi urządzeń. Podczas gdy zbudował i eksploatował wiele z największych elektrowni słonecznych na świecie, na jego działanie często wpływają kaprysy związane z zapotrzebowaniem na energię słoneczną, cenami i niepewnością geopolityczną. Pierwsze nagłówki „Solar” stały się jedną z najgorszych akcji podczas prezydencji Obamy.

Wciąż jednak wyprzedawały one swoje zamówienia na kilka kolejnych lat i nadal zwiększają możliwości produkcyjne. Jeśli świat nadal będzie przechodził na większe wykorzystanie energii słonecznej, powinien mieć możliwość zarobienia na tym. Spółka jest rentowna, w trzecim kwartale 2019 r. zanotowała sprzedaż netto w wysokości 547 mln USD, ale w porównaniu z poprzednim kwartałem było to o 38 mln USD mniej.

Technologie BWXT

To otwarte pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych nastąpi ożywienie w energetyce jądrowej, ale BWXT Technologies, która opracowuje i produkuje reaktory jądrowe i związane z nimi elementy, w 2019 r. wystartowała z dobrym początkiem, widząc, że jej cena akcji wzrosła o ponad 30% od momentu osiągnięcia dna pod koniec grudnia 2018 r. – i podtrzymuje to tempo. W trzecim kwartale 2019 r. spółka osiągnęła 506 mln USD przychodów, co jest kwartalnym rekordem spółki i 80 mln USD więcej niż w tym samym kwartale 2018 r

Nie jest jednak jasne, czy dobre wyniki BWTX wynikają z działalności w sektorze energetyki jądrowej. Firma twierdzi, że spodziewa się nowych przychodów z produkcji atomowych okrętów podwodnych i lotniskowców, a także z nowo nabytego sektora izotopów medycznych.

Cheniere

Cheniere jest wiodącym amerykańskim producentem skroplonego gazu ziemnego. W 2018 roku gaz ziemny wyprodukował w Stanach Zjednoczonych 1,69 bln kilowatogodzin energii elektrycznej, co stanowiło 35% energii elektrycznej ze wszystkich źródeł. Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej przewiduje, że do końca 2020 roku może ona przekroczyć 40%, ponieważ operacje szczelinowania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie doprowadziły do wydobycia dużych ilości gazu ziemnego po niskich cenach. Producent gazu ziemnego eksploatuje pięć jednostek skraplania w Luizjanie, a szósta z nich zajmuje się produkcją.

W trzecim kwartale 2019 roku Cheniere odnotował przychody w wysokości 2,17 mld dolarów, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do tego samego kwartału w 2018 roku. Jednak w tym czasie spółka odkupiła 2,5 mln akcji zwykłych za 156 mln dolarów, co zwiększyło jej stratę o 318 mln dolarów.

Brookfield

Brookfield – właściciel i zarządzający 5316 elektrowniami w Ameryce Północnej i Południowej, Chinach, Indiach i Europie – odnotował wzrost cen akcji o 20% w pierwszych trzech miesiącach 2019 r., po dość ponurym ostatnim półroczu 2018 r., kiedy to brak deszczu zaszkodził operacjom. Brak opadów doprowadził do stosunkowo niskiej produkcji z zapór wodnych, ale dobra wiadomość jest taka, że Brookfield zamierza w najbliższych latach zwiększyć swoje udziały w energetyce wiatrowej i słonecznej – co może doprowadzić do wzrostu kursu akcji w miarę upływu czasu.9

W trzecim kwartale 2019 r. Brookfield odnotował przychody w wysokości 17,875 mld USD, a zysk netto wyniósł 1,765 mld USD. W porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. oznacza to wzrost przychodów o 3,017 mld USD i wzrost zysku netto o 815 mln USD. Brookfield posiada również ponad 500 miliardów dolarów aktywów w zarządzaniu.10

Tesla

Tesla może być najbardziej znana jako producent samochodów, ale może być również postrzegana jako firma czysta energia dzięki inwestycjom w energię słoneczną i technologie akumulatorów. W 2017 r. założyciel Elon Musk połączył firmę Telsa z SolarCity, producentem mieszkaniowych i komercyjnych paneli słonecznych oraz pionierem w rozwoju technologii akumulatorów zasilających samochody Tesla. Akumulatory te mają również szeroki zakres innych możliwych zastosowań, ponieważ bardziej trwałe akumulatory obiecują zwiększyć wydajność sieci elektrycznych i umożliwić szersze wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce.

W ostatnim kwartale 2019 r. Tesla odnotowała przychody w wysokości 7,384 mld USD, z czego 6,368 USD pochodziło wyłącznie z samochodów. Całkowity zysk brutto firmy w tym czasie wyniósł 1,391 mld dolarów, choć ich działalność motoryzacyjna odnotowała zysk brutto w wysokości 1,434 mld dolarów. Tesla ma 6,3 miliarda dolarów w gotówce lub ekwiwalentów gotówki, a nowa produkcja jego Model Y jest na pewno pomóc tej liczby. Po zgłoszeniu ich zysków w 2019 r., Tesla widziała swój skok cen akcji do bezprecedensowego poziomu.

Podsumowanie

Zmiany w przemyśle energetycznym stworzą wiele krótko– i długoterminowych możliwości. Akcje czystej energii mogą generować duże zyski dla inwestorów w przyszłości, ale zanim kupisz akcje, upewnij się, że oceniasz infrastrukturę i zasoby firmy, perspektywy rozwoju, przewagę konkurencyjną, pozycję na świecie i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na cenę akcji.