Inwestowanie w akcje spółek biotechnologicznych

774

Niezwykle popularne są akcje w przemyśle biotechnologicznym. Potencjalnie duże zyski w najbliższej przyszłości kuszą wielu inwestorów. Wśród inwestorów szczególnie popularne są akcje Biogenu i Galapagos.

Dlaczego akcje spółek biotechnologicznych są interesujące i które z nich są najlepsze? Jak mogę inwestować w akcje spółek biotechnologicznych?

Czytając ten artykuł dowiesz się, czego unikać inwestując w biotechnologię, a co monitorować. Dodatkowo przyjrzymy się rozwojowi najlepszych udziałów w branży biotechnologicznej. Doradzimy również, w jaki sposób można inwestować w akcje biotechnologii.

Dlaczego warto inwestować w akcje biotechnologiczne?

Biotechnologia wykorzystuje techniki biologiczne do celów praktycznych. Szczególnie popularne są firmy zajmujące się rozwojem leków i technologii farmaceutycznych. Ustawa o firmach biotechnologicznych to kwestia raczej spekulacyjna. Ogólnie rzecz biorąc, charakteryzują się one dobrymi wahaniami cen.

Szczególnie firmy, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju bardzo obiecującego produktu, mogą przyspieszyć rytm serca spekulantów biotechnologii.

Inwestowanie w biotechnologię jest odrębną dyscypliną. Czynniki takie jak wycena, obroty czy zysk nie odgrywają tu tak istotnej roli jak akcje innych branż.

Ważniejsze są pytania, jak duże są szanse powodzenia leku, jeśli odniesie sukces, czy też zysk będzie zadowalający? Czy firma ma wystarczająco dużo kapitału, aby się rozwijać i zagwarantować sobie funkcjonowanie?

Jest to również jeden z powodów, dla których mniejsze firmy biotechnologiczne często przeprowadzają IPO. Badania nad nowymi lekami wymagają pieniędzy i dużo pieniędzy. Ze względu na surowe przepisy państwowe badania trwają dłużej niż oczekiwano.

Dlatego ważne jest monitorowanie kondycji finansowej firmy i zwracanie uwagi na jej roczne wydatki. W ten sposób można oszacować czas, jaki firma ma zanim zbankrutuje. Większość spółek stara się pozyskać nowy kapitał we właściwym czasie, ale ma to negatywny wpływ na ceny akcji.

Inwestorzy biotechnologiczni zazwyczaj mają nadzieję, że wybrana przez nich firma opracuje unikalny lek lub zostanie przejęta przez większą firmę biotechnologiczną. Duże firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne mogą szybko się rozwijać, przejmując mniejszych graczy na rynku.

W ten sposób mogą przejąć opracowywane leki bez konieczności samodzielnego przechodzenia przez długi proces. Zapasy w małych firmach biotechnologicznych są prawie zawsze głodnym kąskiem do przejęcia.

Jakie etapy rozwoju musi przejść potencjalny lek? 

Nowe leki na receptę są opracowywane w ściśle kontrolowanych fazach badań. Fazy te pomagają określić poziom bezpieczeństwa i skuteczności każdego nowego leku poprzez przestrzeganie najwyższych standardów naukowych.

Po szeroko zakrojonych badaniach przedklinicznych leku eksperymentalnego, badania kliniczne są prowadzone na ochotnikach we wszystkich fazach opracowywania leku.

Faza I

W pierwszej fazie badań klinicznych eksperymentalny lek podawany jest ludziom. Badania te koncentrują się na bezpieczeństwie badanej medycyny i jej tolerancji przez ludzi. W tej fazie niewielka liczba zdrowych pacjentów otrzymuje niewielką dawkę pod ścisłym nadzorem naukowców.

Faza II

Druga faza badań klinicznych koncentruje się na skuteczności leku, bezpieczeństwie, skutkach ubocznych i potencjalnych zagrożeniach. Naukowcy określają m.in. najbardziej skuteczną dawkę leku eksperymentalnego. Określa się najodpowiedniejszą drogę podania leku. Pacjenci często uczestniczą w badaniu.

Faza III

Badania kliniczne fazy III są zazwyczaj przeprowadzane na większej liczbie pacjentów w celu potwierdzenia wyników poprzednich badań. Dostarczają one dalszych informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa badanego leku.

Z reguły w fazę tę zaangażowanych jest od kilkuset do kilku tysięcy osób z większej liczby ośrodków badawczych oraz wielu różnych lekarzy i naukowców. Trzecia faza badań jest często podwójnie ślepa – zarówno pacjenci, jak i naukowcy nie wiedzą, czy lek jest podawany, czy też placebo.

Rejestracja

Po pomyślnym zakończeniu pierwszych trzech etapów przedsiębiorstwo może złożyć wniosek do właściwego organu regulacyjnego ds. zdrowia. Organem tym jest FDA w USA i EMA w Europie. Po zatwierdzeniu nowy lek może zostać udostępniony pacjentom.

Faza IV

Faza zwana „monitoringiem po wprowadzeniu do obrotu” jest przeprowadzana po zatwierdzeniu leku. Badania w czwartej fazie służą do zbierania dodatkowych informacji na temat długoterminowych zagrożeń, korzyści i optymalnego stosowania leku. Badania fazy IV mogą być kontynuowane przez wiele lat.