Co oznacza dziedziczenie długu?

długi

1239

W przypadku śmierci klienta, któremu uprzednio udzielono kredytu, bank będzie usiłował odzyskać pieniądze…

W przypadku śmierci klienta, któremu uprzednio udzielono kredytu, bank będzie usiłował odzyskać pieniądze. Zgodnie z treścią art. 922 kc. prawa i obowiązki zmarłego wynikające z umowy kredytu przechodzą na spadkobierców. Na nich ciąży zatem obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie będzie miał sposób przyjęcia spadku. Zawsze można spadek przyjąć lub go odrzucić. Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie od dziedziczenia. Oznacza to, że do dziedziczenia powołani zostaną zstępni odrzucającego spadek, lub kolejne osoby zgodnie z zasadami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. Gdy odrzucający spadek nie miał zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), spadek przypada pozostałym spadkobiercom.

Są dwa sposoby przyjęcia spadku – prosty i z dobrodziejstwem inwentarza. Proste przyjęcie spadku spowoduje, że spadkobierca będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Aby ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe, można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to w praktyce oznacza dla spadkobiercy? Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do określonej kwoty równej wartości czynnego spadku. Za długi spadkowe, które tę wartość przewyższają, spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności.

Jakie działania powinni zatem podjąć spadkobiercy? W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie (w sądzie lub u notariusza o odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu ze wskazaniem sposobu przyjęcia. Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia, że przyjmuje spadek i nie określi sposobu jego przyjęcia oraz, gdy w ciągu 6 miesięcy nie odrzuci spadku, to traktowany jest jak osoba przyjmująca spadek wprost i odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń. Należy także jak najszybciej powiadomić bank o odziedziczeniu długu z tytułu kredytu udzielonego spadkodawcy i ustalić zasady dalszej spłaty kredytu przez spadkobierców.