Nowe obowiązki dla domów maklerskich i brokerów forexowych

brokerzy forex

1673

Brokerzy Forex

Do końca bieżącego roku brokerzy forex działający w Polsce mają obowiązek wprowadzić kilkanaście dyrektyw nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Najważniejszą regulacją, którą muszą wprowadzić brokerzy  jest obowiązek informowania o dokładnych źródłach zysków. Dom maklerski czy broker forex powinien ujawniać np. wielkość punktów swapowych jakie są przez nie naliczane za przetrzymanie pozycji na noc i jaką metodologię dana instytucja stosuje wyliczając swapy dla klientów.

W przypadku kontraktów na akcje, klient musi znać dokładne dane na temat wypłaty odsetek. Czy takie odsetki są wypłacane czy nie.

W dokumencie wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego czytamy, że „Nie jest możliwe, aby wartość, którą firmy inwestycyjne uznają rachunek posiadaczy długich pozycji, pomniejszana była o tzw. podatek, do którego pobierania firmy inwestycyjne nie są uprawnione”.

Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła szczególną uwagę na brokerów, którzy działają jako organizator własnego rynku dla uczestników, korzystając z kwotowań rynku międzybankowego. W tym modelu nie zarabiają oni na prowizjach od transakcji, ale ukrywają je w różnicach kursów, po jakich otwiera się i zamyka pozycje. Komisja wypowiada się jednoznacznie przeciwko temu – „Informacja dotycząca udostępnianego klientom spreadu powinna zawierać dane dotyczące wysokości marży (tzw. mark-up), jaką do spreadu rynkowego, otrzymywanego od dostawców kwotowań, dolicza firma inwestycyjna. Marża, o której mowa, powinna zostać wskazana jako koszt, jaki klient ponosi na rzecz firmy inwestycyjnej”.

Zastrzeżenia budzą również reklamy brokerów, a dokładniej przekaz, który w nich jest zawarty. Domy maklerskie muszą pokazywać nie tylko możliwości, ale też zagrożenia wynikające z działań na rynku forex oraz sposób,stawki i prowizje z których korzystają przy umowach z klientem. Mają również co kwartał podawać odsetek klientów, którzy zrealizowali zyski i straty w minionych trzech miesiącach. To nie jedyne uwagi, jakie miała Komisja Nadzoru Finansowego, wśród nich znajdziemy również zastrzeżenia do jednego z mechanizmów przymusowego zamykania pozycji(tzw. stop out) czy też do samej wiarygodności notowań.

Choć publikowane w ostatnich latach przez Komisje dane wskazują, że tylko 20% właścicieli rachunków odnosi zysk, to nie wiadomo ile z pozostałych 80% to te rachunki, które przynoszą straty, a które są nieaktywne. Jeśli brokerzy forex lub domy maklerskie ugną się pod wymaganiami KNF to będzie to oznaczało, że poznamy faktyczny obraz ryzyka na rynku forex.