Numer konta bankowego – ile ma cyfr i co one oznaczają?

968

26 cyfr dla każdego

Numer widoczny na rachunkach bankowych obowiązuje od lipca 2004 r. Dla wszystkich banków i wszystkich klientów. Zgodnie z założeniami ma to na celu wyeliminowanie pojawiających się błędów, najczęściej popełnianych przy realizacji przelewów pieniężnych. Narodowy Bank Polski zalecił grupowanie liczb na wszystkich rodzajach papierowych faktur lub formularzy przelewów oraz w Internecie w następujący sposób: dwie cyfry, spacja, a następnie sześć grup po cztery cyfry oddzielone spacjami.

Pełny numer konta bankowego składa się z 26 cyfr, np: 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777.

Pierwsze dwie pozycje (11) to kontrolny numer konta bankowego wygenerowany na podstawie pozostałych 24 cyfr. Dzięki nim pracownik banku jest w stanie wykryć wszelkie błędy natychmiast po złożeniu zlecenia.

Kolejne 8 cyfr nowego numeru to numer rozliczeniowy wskazujący, w którym oddziale lub rachunku bankowym znajduje się konto.

Ostatnich 16 cyfr to numer porządkowy konta.

Standard IBAN

Możesz również spotkać się z wpisem numeru konta o nazwie IBAN, jest to międzynarodowy numer konta bankowego. Zapisywany jest przy użyciu numeru konta NRB poprzedzonego literowym skrótem oznaczającym kod kraju – w przypadku Polski przed 26-cyfrowym numerem konta bankowego zostaną ustalone litery PL.

Numer rachunku IBAN w polskim banku zostanie przedstawiony w następującej formie:

PL DD AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB

Banki numerują prowadzone rachunki bankowe, oznaczając je następującymi identyfikatorami: Numerem Rachunku Bankowego (NRB), jeżeli rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach krajowych, lub Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego (IBAN), jeżeli rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach transgranicznych. IBAN składa się z czterech członów i zawiera 28 znaków, z których dwa pierwsze to dwuliterowy kod kraju (dla Polski – PL), a pozostałe to numer identyczny z NRB .

Banki numerują swoje rachunki bankowe, oznaczając je następującymi identyfikatorami: Numer rachunku bankowego (NRB), jeśli rachunek bankowy jest wykorzystywany w rozliczeniach krajowych, lub Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), jeśli rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach transgranicznych . IBAN składa się z czterech części i zawiera 28 znaków, z których pierwsze dwa to dwuliterowy kod kraju (dla Polski – PL), a pozostałe to numer zgodny z NRB.

Gdzie znajduje się numer konta bankowego?

Numer konta bankowego możesz znaleźć na jeden z poniższych sposobów.

  • W systemie bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej banku. Po zalogowaniu się na konto przy użyciu loginu i hasła możesz sprawdzić numer swojego konta bankowego, a także inne konta otwarte w tym samym banku, na przykład przypisane do konta oszczędnościowego.
  • Na wyciągu bankowym, który otrzymujesz pocztą w formie papierowej lub elektronicznej na swój adres e-mail.
  • Na podstawie umowy podpisanej podczas tworzenia konta. Tutaj numer rachunku bankowego, który otwierasz, jest zwykle pogrubiony
  • Na infolinii – kontaktując się z bankiem, należy pamiętać o podaniu numeru PIN lub numeru identyfikacyjnego klienta. Są one niezbędne, aby konsultant podał poufne informacje.
  • W centrali banku – aby znaleźć numer konta bankowego, przejdź do oddziału banku i pokaż swój dowód tożsamości.

Oszczędność czasu dla posiadacza numeru konta bankowego

Posiadacz rachunku bankowego jest świadomy faktu, że przelewy i tak zwane polecenia zapłaty są doskonałym sposobem na zaoszczędzenie czasu.

Wydanie zlecenia przelewu jest formą płatności, której możemy użyć jako posiadacza rachunku bankowego. Upoważnia bank do przelania określonej przez nas kwoty na określone konto. Może to być zarówno zlecenie jednorazowe, jak i stałe. W tym ostatnim przypadku, na przykład co miesiąc lub kwartał, bank przekazuje określoną kwotę na wskazany rachunek.

Polecenia zapłaty są wydawane przez wierzyciela, tj. stronę, do której zobowiązaliśmy się zapłacić określoną kwotę pieniędzy za określoną usługę. Polecenie zapłaty jest formą obciążenia faktury klienta. Oznacza to obciążenie pewną kwotą z konta klienta (na co oczywiście musimy się zgodzić). Tak więc to instytucja, która zapewnia nam usługi, decyduje o kwocie pobieranej z naszego konta. Zwykle zlecamy bankowi dokonywanie przelewów, gdy płacone przez nas rachunki miesięczne są takie same (np. czynsz, telewizja kablowa lub satelitarna, spłaty kredytu).

Składamy zamówienie w banku, np. przez rok i od tej pory nie musimy pamiętać o rachunkach. Wyciągi, które otrzymujemy od banku w określonych terminach, pozwalają nam kontrolować opłaty i ich wysokość. Jeśli wysokość miesięcznych rachunków nie jest stała (np. Opłaty za gaz, telefon, prąd), możemy przesłać polecenie przelewu lub skorzystać z polecenia zapłaty co miesiąc. W danej firmie podajemy numer naszego konta, a firma komunikuje się z bankiem. Oczywiście pamiętaj o kontrolowaniu swoich wyciągów bankowych. Przed podpisaniem zamówienia lub zamówienia dokładnie sprawdź tabelę opłat i prowizji. W niektórych bankach, gdy wykonujemy operacje przez Internet, opłaty wynoszą zero. Sprawdźmy również, jak szybko realizowane są przelewy – natychmiast lub tylko następnego dnia roboczego.

Pamiętaj, że dokonywanie poleceń zapłaty jest możliwe tylko wtedy, jeżeli:

  • nasz bank i bank naszego wierzyciela mają ze sobą podpisaną umowę,
  • upoważniliśmy wierzyciela do korzystania z polecenia zapłaty.

Warto również wiedzieć, że w dowolnym momencie możemy wycofać zgodę na fakturowanie w tym formularzu.