Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

kredyt

1245

Każdy klient, który uzyskał kredyt konsumencki ma prawo do częściowej bądź całkowitej spłaty zadłużenia przed terminem określonym w umowie bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zasady wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego:

  • konsument przy wcześniejszej spłacie kredytu nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu
  • o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty bank powinien być informowany nie później niż w terminie 3 dni przed jej dokonaniem
  • przed dokonaniem spłaty kredytu warto uzyskać z banku informację o wysokości kwoty kredytu pozostającej do jego całkowitej spłaty, a po dokonaniu spłaty – warto upewnić się, że spłaciliśmy całość ciążącego na nas zobowiązania
  • kredytodawca zobowiązany jest rozliczyć się z konsumentem w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty kredytu
  • jeżeli spłata była zabezpieczona wekslem wystawionym przez konsumenta, kredytodawca zobowiązany jest zwrócić weksel konsumentowi niezwłocznie po spłacie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki.