Koszt utrzymania

1014

Koszt utrzymania, pieniężny koszt utrzymania określonego standardu życia, mierzony zazwyczaj poprzez wyliczenie średniego kosztu szeregu określonych dóbr i usług wymaganych przez daną grupę. Towary i usługi wykorzystywane jako wskaźniki mogą stanowić minimum niezbędne do zachowania zdrowia lub mogą być tym, co uważane jest za średnie dla danej grupy dochodów, w zależności od celów wskaźnika.

Pomiar kosztu minimalnego standardu życia jest niezbędny do określenia wysokości ulg, świadczeń socjalnych, zasiłków rodzinnych, zwolnień podatkowych i płac minimalnych. Pomiar zmiany kosztów utrzymania jest istotny w negocjacjach płacowych. Trudno jest jednak dokonywać precyzyjnych porównań w czasie, ponieważ zmieniają się gusta konsumentów i dostępność produktów.

Pomiary kosztów utrzymania są również wykorzystywane do porównywania kosztów utrzymania podobnego poziomu życia w różnych obszarach. Zob. także wskaźnik cen konsumpcyjnych.