Optymalizacja ryzyka gospodarczego

611

Niezależnie od rodzaju działalności firmy, ma ona wpływ na otoczenie rynku pracy w danym obszarze. Działa on jednak w obie strony, a działalność tej firmy jest w dużej mierze uzależniona od szeregu czynników zewnętrznych. Bez tej zależności nie da się funkcjonować na rynku. Każda nowa firma musi brać pod uwagę ryzyko związane z rynkiem pracy i ryzyko gospodarcze.

Czym jest ryzyko gospodarcze?

Ryzyko gospodarcze podejmowane przez każdą firmę wchodzącą na rynek wiąże się głównie z faktem, że może ona nie osiągnąć zamierzonego celu. Można to rozumieć na dwa sposoby, gdyż począwszy od aspektu monetarnego, ryzyko ekonomiczne będzie dotyczyło głównie możliwości nieosiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. Zazwyczaj umieszcza się je w odpowiednio wyliczonych planach i jeśli coś pójdzie nie tak w trakcie działalności naszej firmy, wynik jest daleki od tego, jaki miał być. Niestety, jest to ryzyko, które musimy wziąć pod uwagę.

Ryzyko gospodarcze związane z naszymi celami są różne. Jednak niezależnie od tego, czy są to cele sprzedażowe lub marketingowe na pewien okres czasu, czy też jest to jeden z głównych celów, dla których firma została powołana, ryzyko ekonomiczne zakłada, że cel ten może nie zostać osiągnięty. Stąd potrzeba optymalizacji ryzyka.

Czym jest optymalizacja ryzyka gospodarczego dla firmy?

Niestety, nie możemy tu mówić o całkowitej eliminacji ryzyka, ponieważ jest to trwale związane z działalnością, którą pokazujemy na rynku. Możemy jednak odpowiednio zoptymalizować to ryzyko, co oznacza, że musimy podjąć niezbędne działania, aby wziąć pod uwagę ryzyko i nie dążyć do osiągnięcia jego najgorszych założeń. Optymalizacja ryzyka ekonomicznego musi być jednak prowadzona w sposób przemyślany i właściwy. Nie ma bowiem miejsca na pochopne decyzje i szybkie i zdecydowane działania. Należy tu spełnić wymagania czasowe i finansowe firmy, aby wszelkie zmiany w firmie nie miały bezpośredniego wpływu na jej pracę lub wartość rynkową. Wtedy akcje danej firmy mogą stracić dużo, a to pociąga za sobą szereg złych konsekwencji, takich jak większe obawy inwestorów, mniejsza liczba chętnych kontrahentów i wiele innych. Dlatego też wszelkie działania w zakresie optymalizacji ryzyka gospodarczego powinny być starannie rozważane przez zarząd i analityków finansowych spółki. Każde działanie ma swoje konsekwencje, a w przypadku wyżej wymienionych interesariuszy – przewidywanie tych konsekwencji i ocena sensu ich podejmowania.

Optymalizacja ryzyka poprzez odpowiedni dobór struktury kapitalizacji spółki

Po wnikliwej analizie sytuacji firmy, przez odpowiednio wykwalifikowane do tego celu osoby, konieczne jest podjęcie działań mających na celu optymalizację przyszłego ryzyka ekonomicznego, na jakie narażona jest nasza firma. Zmiany zachodzące w firmie bardzo często dotyczą zasad rozliczeń lub wielkości wkładu i rodzaju kapitału założycielskiego. Jednak zmiany mające na celu dobry rozwój firmy są również często wprowadzane do jej struktur. I choć wszystkie zmiany zachodzące w firmie wiążą się głównie z radykalnym ograniczeniem kosztów i likwidacją wielu miejsc pracy, które wydają się nie być wystarczająco potrzebne do dalszych działań, a nawet generują więcej kosztów niż przychodów, nie jest to regułą. Bardzo często zdarza się, że firma potrzebuje nowej pracy, która będzie miała na celu poprawę pracy lub jej jakości. Często są to inwestycje w pracowników czysto ręcznych, wykonujących pracę od podstaw, ale zdarzają się również przypadki zapotrzebowania na pracowników, którzy będą wykonywać prace analityczne w naszej firmie. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy najbardziej stracili na logistyce i analizie finansowej. Czasami nie jest konieczne posiadanie większej siły fizycznej, a jedynie posiadanie kogoś, kto potrafi zaplanować obecną siłę w wystarczająco efektywny sposób, aby uczynić ją bardziej wydajną i uczynić jej pracę bardziej opłacalną dla firmy.