Depozyt i Lokata OVERNIGHT

1839

Depozyt overnight

Depozyt overnight (O/N) jest to krótkoterminowy depozyt zakładany na jeden dzień.Środki zamrożone na lokacie zostają najczęściej od godzin popołudniowych dnia, w którym założono depozyt do godzin porannych następnego dnia; tego typu lokata może być założona na kilka dni, jeśli następny dzień jest dniem wolnym od pracy).

Depozyty overnight stosowane są do lokowania większych sum pieniędzy. System overnight jest bardzo popularny na rynku międzybankowym, gdzie konieczne jest zachowanie przez inwestora (bank) dużej płynności finansowej i łatwego dostępu do gotówki. Bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji, a zwraca w następnym dniu roboczym.

Oprocentowanie depozytów overnight jest przeważnie niższe niż lokat zakładanych na dłuższy okres ale wyższe niż rachunków bieżących.

Lokata OVERNIGHT

Lokata Overnight to idealny sposób na naprawdę krótkoterminowe inwestowanie!

Lokata overnight oznacza depozyt, którego czas trwania wynosi tylko jedną noc. Zazwyczaj można ją założyć do godziny 15.00 w danym dniu w oddziale banku lub przez Internet. Bank zablokuje pieniądze na koncie klienta na jedną noc, a następnego dnia można je przelać z powrotem na konto bankowe i można z nich korzystać. Jednak zyski z takiego depozytu nie są znaczące, ale jest to jeden z interesujących sposobów szybkiego oszczędzania.

Oprocentowanie lokaty Overnight

Pieniądze zgromadzone na lokacie typu Overnight są oprocentowane według stawki WIBID O/N dla złotych z dnia utworzenia lokaty i mnożnika korygującego ustalanego przez dany Bank. Oprocentowanie obowiązuje przez cały okres trwania umowy lokaty Overnight.

Środki zgromadzone na lokacie overnight są oprocentowane według stawki WIBID O/N dla złotych z dnia otwarcia tej lokaty i ustalonego przez Bank mnożnika korygującego. Oprocentowanie trwa przez cały okres obowiązywania umowy lokaty jednodniowej (Overnight).