Średnia VAMA

543

W analizie technicznej wykresów bardzo ważną rolę pełnią średnie kroczące. Wyróżniamy kilka rodzajów średnich kroczących. Stosowanie średnich jest oczywiście dowolne, a każdy inwestor powinien sam zdecydować jaki rodzaj średnich zastosuje.

Analiza wolumenowa wnosi tu pewną nowość, a mianowicie średnie VAMA (volume adjusted moving average- średnie kroczące ważone wolumenem). Standardowe średnie obliczane są na podstawie wybranego przez nas okresu. Jeśli wybierzemy średnią 30 dniową, to zostanie obliczona średnia cena z ostatnich 30 sesji. Średnie VAMA są konstruowane w nieco inny sposób.

Każdemu z wybranych przez nas elementów przypisywana jest odpowiednia liczba (waga). Waga jest uzależniona od wielkości wolumenu, jaki przypada na daną sesję. Jeśli danego dnia wolumen był duży, to znaczenie danego odczytu będzie znacznie większe. Jeśli wolumen będzie mniejszy, to znaczenie odczytu do średniej będzie także miało mniejsze znaczenie.

Takie konstruowanie średnich daje kilka przewag nad standardowymi średnimi. Przede wszystkim średnia VAMA szybciej reaguje na ruchy cen (ruchy istotne dla rynku zazwyczaj odbywają się przy zwiększonym wolumenie). Przykładem szybszego działania średnich może być poniższy wykres, gdzie porównano zachowanie średniej VAMA i SMA.

Ponadto średnie te szybciej wskazują możliwość kształtowania się szczytu i dna. Zwłaszcza dna są tu interesujące. W większości wypadków kształtują się one w dłuższym okresie czasu. Wynika to z faktu, że włączający się do gry popyt potrzebuje czasu, aby przeważyć znacznie bardziej aktywną ,w tej fazie ruchu, podaż. Inwestor powinien obserwować wtedy znacznie więcej szerszych bądź płaskich prostokątów. Wtedy też średnie powinny poruszać się płasko. Również spadki powinny być szybciej wskazywane, z powodów wymienionych powyżej.

Poniższy wykres prezentuje porównanie średniej VAMA i SMA.