Teoria produkcji w ekonomii

728

Teoria produkcji w ekonomii, wysiłek wyjaśnienia zasad, według których firma biznesowa decyduje, ile z każdego sprzedawanego przez siebie towaru (swoich „produktów” lub „wyjść”) wyprodukuje, oraz ile z każdego rodzaju pracy, surowców, środków trwałych, itp. zostanie zużyte. Teoria ta obejmuje niektóre z najbardziej fundamentalnych zasad ekonomii. Obejmują one relacje między cenami towarów a cenami (lub płacami czy czynszami) czynników produkcji wykorzystywanych do ich produkcji, a także relacje między cenami towarów i czynnikami produkcji z jednej strony a ilościami tych towarów i czynników produkcji, które są produkowane lub wykorzystywane z drugiej strony.

Różne decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo gospodarcze dotyczące jego działalności produkcyjnej można podzielić na trzy warstwy o coraz większym stopniu złożoności. Pierwsza warstwa obejmuje decyzje dotyczące metod wytwarzania danej ilości produkcji w zakładzie o danej wielkości i wyposażeniu. Wiąże się to z problemem tzw. krótkoterminowej minimalizacji kosztów. Druga warstwa, obejmująca określenie najbardziej opłacalnych ilości produktów do wytworzenia w danym zakładzie, zajmuje się tzw. krótkookresową maksymalizacją zysku. Trzecia warstwa, obejmująca określenie najbardziej opłacalnych wielkości i wyposażenia zakładu, dotyczy tzw. długoterminowej maksymalizacji zysku.