„Trzeci Świat”

1021

Trzeci Świat, dawna nazwa polityczna używana pierwotnie (1963) do określenia tych państw, które nie należą do pierwszego świata – kapitalistycznych, rozwiniętych gospodarczo państw kierowanych przez Stany Zjednoczone lub drugiego świata – państw komunistycznych kierowanych przez Związek Radziecki. W momencie wprowadzenia tego terminu Trzeci Świat składał się głównie z krajów rozwijających się, byłych kolonii Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wraz z końcem zimnej wojny i wzrostem konkurencyjności gospodarczej niektórych krajów rozwijających się, termin ten stracił swoją analityczną jasność.

W Trzecim Świecie widziano zwykle wiele krajów o kolonialnej przeszłości w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Oceanii i Azji. Czasami był on również traktowany jako synonim krajów w Ruchu Niezaangażowanych. W teorii zależności takich myślicieli, jak Raúl Prebisch, Walter Rodney, Theotonio dos Santos i Andre Gunder Frank, Trzeci Świat był również związany z systemem światowym jako kraje „peryferyjne”, zdominowane przez kraje stanowiące „jądro” gospodarcze.

Ze względu na złożoną historię ewoluujących znaczeń i kontekstów, nie ma jasnej i uzgodnionej definicji Trzeciego Świata. Niektóre kraje bloku komunistycznego, takie jak Kuba, były często uznawane za „Trzeci Świat”. Ponieważ wiele krajów Trzeciego Świata było biednych ekonomicznie i nieuprzemysłowionych, stereotypem stało się określanie krajów biednych mianem „krajów Trzeciego Świata”, jednak termin „Trzeci Świat” jest często używany również w odniesieniu do nowo uprzemysłowionych krajów, takich jak Brazylia, Indie i Chiny, które obecnie częściej określa się jako część BRIC. Z historycznego punktu widzenia, niektóre kraje europejskie nie były włączone do BRIC, a niektóre z nich były i są bardzo zamożne, w tym Irlandia, Austria, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria i Jugosławia.

Etymologia

Francuski demograf, antropolog i historyk Alfred Sauvy, w artykule opublikowanym we francuskim czasopiśmie L’Observateur 14 sierpnia 1952 r. ukuty został termin Trzeci Świat (po francusku: Tiers Monde), odnoszący się do krajów, które nie były związane ani z komunistycznym blokiem sowieckim, ani z blokiem kapitalistycznym NATO w czasie zimnej wojny. Jego użycie odnosiło się do Trzeciego Nieruchomości, pospólstwa Francji, które przed i w czasie Rewolucji Francuskiej sprzeciwiało się duchowieństwu i szlachcie, która tworzyła odpowiednio Pierwszy i Drugi Obszar. Sauvy napisał: „Ten trzeci świat ignorował, wykorzystywał, gardził jak trzecia posiadłość również chce być czymś”. Przekazał on koncepcję politycznego niezgody z blokiem kapitalistycznym lub komunistycznym.

Historia

Większość krajów Trzeciego Świata to byłe kolonie. Po uzyskaniu niepodległości wiele z tych krajów, zwłaszcza mniejszych, po raz pierwszy stanęło przed wyzwaniami związanymi z budową narodu i instytucji na własną rękę. Ze względu na to wspólne tło, wiele z tych krajów „rozwijało się” gospodarczo przez większą część XX wieku, a wiele z nich nadal się rozwija. Termin ten, używany dziś, oznacza zazwyczaj kraje, które nie rozwinęły się do tego samego poziomu co kraje OECD, a zatem są w trakcie rozwoju.

W latach 80. ekonomista Peter Bauer zaproponował konkurencyjną definicję terminu „Trzeci Świat”. Twierdził on, że przywiązanie statusu Trzeciego Świata do danego kraju nie opierało się na żadnych stabilnych kryteriach gospodarczych czy politycznych i było w większości przypadków procesem arbitralnym. Duża różnorodność krajów uznawanych za część Trzeciego Świata – od Indonezji po Afganistan – wahała się od prymitywnych ekonomicznie do zaawansowanych gospodarczo i od politycznie niezaangażowanych do sowieckich lub zachodnich. Można by również argumentować, że część Stanów Zjednoczonych jest bardziej podobna do Trzeciego Świata.

Jedyną cechą wspólną dla Bauera we wszystkich krajach Trzeciego Świata było to, że ich rządy „domagają się i otrzymują pomoc z Zachodu”, której udzielaniu zdecydowanie się sprzeciwiał. Tak więc łączne określenie „Trzeci Świat” zostało zakwestionowane jako wprowadzające w błąd nawet w okresie zimnej wojny, ponieważ nie miało spójnej i zbiorowej tożsamości wśród krajów, które rzekomo obejmowało.