Umocnienie i osłabienie waluty – co znaczy? Kto ustala wartość walut?

3214

Kurs walutowy lub cena danej waluty wyrażona w innej walucie jest podstawową koncepcją ekonomiczną na rynku walutowym. Jednak nie wszyscy wiedzą, że ekonomiści wyróżniają kilka rodzajów.

Klasyczna szkoła dzieli je na zmienne kursy (całkowicie zależne od mechanizmów rynkowych) i sztywne kursy (zależność między daną walutą a inną zależy od państwa). Z czasem pojawiły się również mieszane stawki – w których wartość danej waluty jest częściowo odgórna, określana przez odpowiednie instytucje, a częściowo przez rynek walutowy.

Dzisiaj możemy wyróżnić następujące rodzaje kursów walutowych:

 • system kursów walutowych bez własnej waluty (dolarizacja, unia walutowa),
 • kantor,
 • stały kurs walutowy związany z koszykiem walut lub jedną walutą,
 • ustabilizowany system kursów walutowych,
 • pełzanie ustalonego kursu,
 • stały kurs walutowy – waha się z powodu gry podaży i popytu, zakres wahań jest ściśle określony,
 • system kursów pełzających,
 • stały kurs walutowy w przedziale wahań,
 • system kursów walutowych bez jasnej definicji,
 • płynny kurs walutowy.

Umocnienie i osłabienie waluty – co to znaczy?

Koncepcje te dotyczą zmiennego kursu walutowego, w którym notowania zmieniają się w zależności od sytuacji rynkowej. Oznaczają wzrost lub spadek siły nabywczej danej waluty w rozliczeniach międzynarodowych. Wzmocnienie waluty (terminem profesjonalnym jest aprecjacja) to spadek kursu walutowego, tj. wzrost wartości.

Przykład: 1 euro kosztuje 4,25 zł. Złoty umacnia się, a kurs euro spada do 4,23 zł za 1 euro, co zwiększa wartość (siłę nabywczą) złotego

Osłabienie waluty to proces odwrotny. Amortyzacja polega na wzroście kursu walutowego, tj. spadku wartości.

Przykład: cena za 1 euro wynosi 4,25 PLN. Kurs wzrasta do 4,28 zł za 1 euro, co oznacza osłabienie złotego i spadek wartości jego siły nabywczej.

Możemy używać tych warunków równolegle w zależności od waluty, o której mówimy. Złoty może osłabić się w stosunku do euro, co oznacza jednoczesne umocnienie euro w stosunku do złotego.

Kto ustala wartość waluty?

W przypadku sztywnych kursów walutowych największy wpływ na wartość waluty ma państwo, a ściślej instytucja odpowiedzialna za politykę pieniężną (zwykle krajowe banki centralne, czasem ministerstwa finansów).

Mówiąc o płynnych kursach walutowych, nie można jednoznacznie zidentyfikować instytucji ani jednego czynnika odpowiedzialnego za ich wysokość. Wiele czynników ekonomicznych i politycznych ma duży wpływ na cenę takiej waluty. Najważniejsze to:

 • dostawa walut obcych na rynku krajowym,
 • popyt na waluty obce,
 • różnice w stopach procentowych i stopach inflacji na rynku zagranicznym i krajowym,
 • stopień kontroli waluty,
 • Polityka pieniężna
 • stan gospodarki kraju i jego partnerów gospodarczych,
 • sytuacja międzynarodowa,
 • napięcia polityczne.

Dobrym przykładem kursu mieszanego jest frank szwajcarski. Do stycznia 2015 r. Szwajcarski bank narodowy ustalał minimalną wartość w stosunku do euro. Decyzja o zniesieniu tej zależności spowodowała ogromne osłabienie złotego względem franka.

Przy stawkach mieszanych z reguły wartość pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych określają wyżej wymienione czynniki, a zakres wahań jest ograniczony przez instytucję państwową – idealnym przykładem jest frank szwajcarski, który do 15 stycznia 2015 r. zależało od rynku finansowego, jednocześnie sztywno ustalając jego cenę minimalną w stosunku do euro, narzuconą przez Szwajcarski Bank Narodowy. Partnerem artykułu jest internetowe biuro wymiany walut Nordiqa, które oferuje natychmiastową wymianę walut online.