Zmiana Specyfikacji Instrumentów Finansowych

broker forex

1522

Zmiana Specyfikacji

Instrumentów Finansowych . Sprawdź Broker Forex

Szanowni Państwo,W związku ze zbliżającym się referendum w Wielkiej Brytanii (23.06.2016r.) chcielibyśmy Państwu przypomnieć o możliwości wystąpienia ryzyka podwyższonej zmienności, niskiej płynności oraz poszerzenia się spreadów rynkowych na instrumentach finansowych.

Aby zminimalizować negatywny wpływ możliwych anomalii rynkowych na Państwa otwarte pozycje, postanowiliśmy okresowo zwiększyć stawkidepozytów zabezpieczających na niektóre instrumenty finansowe. Ich modyfikacja nastąpi od 19.06.2016.

Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych, poziomy zabezpieczeń wrócą do wartości dotychczasowych. Z tych samach powodów postanowiliśmy czasowo wprowadzić również maksymalne limity zaangażowania Klienta na parach walutowych z GBP oraz na CFD na indeksy giełdowe.

Szczegóły znajda Państwo poniżej, oraz na naszej stronie internetowej.


Dla usługi TMS Pro zmianie ulegają depozyty zabezpieczające:

z poziomu 1% na 2% dla następujących instrumentów finansowych:

 • AUDUSD, EURUSD, USDJPY, EURJPY, AUDCAD, AUDJPY, CADJPY, EURAUD, EURCAD, USDCAD,

z poziomu 1% na 3,0(30)% dla następujących instrumentów finansowych:

 • US TECH 100, US SPX 500, WALL STREET 30,

z poziomu 5% na 10% dla następujących instrumentów finansowych:

 • BPUSD, GBPJPY, EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, GBPCHF, GBPPLN.

Dla usługi TMS Trader zmianie ulegają depozyty zabezpieczające:

z poziomu 1%; 2% i 4% na 2%, 4% i 8% (w zależności od salda rachunku) dla instrumentu finansowego:

 • DE30.

Dla usługi TMS Connect zmianie ulegają depozyty zabezpieczające:

z poziomu 1% na 2% dla następujących instrumentów finansowych:

 • EURUSD.stp, USDCAD.stp, AUDUSD.stp, USDJPY.stp, EURJPY.stp, AUDCAD.stp, AUDJPY.stp, CADJPY.stp, EURAUD.stp, EURCAD.stp,

z poziomu 1% na 3% dla następujących instrumentów finansowych:

 • GER30,

z poziomu 2% na 3% dla następujących instrumentów finansowych:

 • NAS100, OILUS, SPX500, DJ30,

z poziomu 5% na 10% dla następujących instrumentów finansowych:

 • GBPUSD.stp, GBPJPY.stp, EURGBP.stp. GBPAUD.stp, GBPCAD.stp, GBPNZD.stp, GBPCHF.stp, GBPPLN.stp.

Dodatkowo w okresie od 19 czerwca do odwołania TMS Brokers ustanawia limit zaangażowania na Klienta o następujących parametrach:

 • CFD na pary walutowe, dla których walutą bazową lub kwotowaną jest GBP – 10 lotów (całkowite zaangażowanie brutto w walutę) – dla usługi TMS Trader, TMS Pro i TMS Connect,
 • CFD na wszystkie indeksy – 10 lotów na dany instrument – dla usługi TMS Trader,
 • CFD na wszystkie indeksy – 100 lotów na dany instrument – dla usługi TMS Pro i TMS Connect.

Ustanowiony limit na Klienta oznacza, że TMS Brokers będzie sumował ekspozycje tego samego Klienta na wielu rachunkach należących do tego Klienta. Limit zaangażowania jest limitem brutto.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych przez TMS Brokers limitów zaangażowania. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów zaangażowania Klient jest zobligowany do skutecznej redukcji swojej ekspozycji do poziomu wynikającego ze Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

W przypadku, gdy limit zaangażowania Klienta zostanie określony i nastąpi jego przekroczenie, a Klient pomimo wezwania nie zmniejszy swojej ekspozycji, TMS Brokers będzie miał prawo:

 • do odmowy realizacji zleceń otwarcia nowych pozycji na rachunek Klienta,
 • uniemożliwienia Klientowi otwieranie nowych pozycji w Systemie Transakcyjnym,
 • zamknięcia Klientowi pozycji, przy czym zamykanie będzie się odbywać od pozycji największych liczonych według nominału; w drugiej kolejności będzie brana data otwarcia pozycji. Po referendum depozyty zabezpieczające zostaną zweryfikowane, o czym TMS Brokers poinformuje Klientów. Poniżej linki do dokumentów.

Po referendum depozyty zabezpieczające zostaną zweryfikowane.