Zmiany depozytów zabezpieczających na parach z GBP, EUR

broker forex

1551

Ważne: Zmiany depozytów zabezpieczających na parach z GBP, EUR i UK100 w związku z Brexitem.

Broker Forex

Ostrzeżenie o zmniejszeniu dźwigni od  20 do 25 czerwca.

Niepewność otaczająca nadchodzące referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, które odbędzie się 23 czerwca 2016, może spowodować zwiększoną zmienność i gwałtowne, nieprzewidziane ruchy na rynkach finansowych.

Analitycy uważają, że to ważne wydarzenie gospodarcze i polityczne może mieć ogromny wpływ na zachowanie rynku i może spowodować znacznie zmniejszoną płynność na rynku, luki cenowe, nagłe zmiany kursów instrumentów oraz znaczne rozszerzenie spreadów na rynku.

Aby zabezpieczyć depozyty naszych Klientów w tygodniu, w którym odbywa się referendum, obniżony zostanie lewar. Zmiany będą miały wpływ zarówno na nowe jak i otwarte już pozycje.

Dźwignia zostanie zmieniona 20 czerwca i pozostanie obniżona do końca tygodnia, do zamknięcia rynku w piątek 24 czerwca.

  • Dźwignia na wszystkich parach z GBP zostanie obniżona do 1:25 (depozyt zabezpieczający 4%)
  • Dźwignia na wszystkich parach z EUR zostanie obniżona do 1:100 (depozyt zabezpieczający 1%)
  • Dźwignia dla UK100 zostanie obniżona do 1:20 (depozyt zabezpieczający 5%)

Na rachunkach, które mają ustawione niestandardowe lewarowane, dźwignia zostanie obniżona proporcjonalnie.

W zależności od warunków na rynku możemy przełączyć egzekucję zleceń na niektórych instrumentach w tryb „close only“, przez co otwieranie nowych pozycji może być chwilowo niedostępne. Dźwignia na rachunkach z dużymi depozytami może zostać dodatkowo zredukowana, po uprzednim ostrzeżeniu.

Prosimy pamiętać, że można spodziewać się gwałtownych zmian spreadu, co może mieć wpływ na zahedgowane pozycje. Nawet pełen hedge nie oznacza, że saldo rachunku nie może spaść poniżej 0.

W związku z tymi zmianami, jeśli posiadasz otwarte pozycje na parach z EUR, GBP lub UK100, zalecamy ich wcześniejsze zamknięcie bądź zdeponowanie dodatkowych środków, aby pokryć zwiększone wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających. Silnie sugerujemy wykonanie tych czynności jak najszybciej, aby jak najbardziej ograniczyć ryzyko utraty depozytu.

Lewar zostanie przywrócony do normy po zamknięciu rynku w piątek, 24 czerwca 2016.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta.

Z wyrazami szacunku

Vipro Markets