Zobowiązanie do zapłaty

851

Zobowiązanie do zapłaty jest to każda kwota należna od spółki z tytułu zakupu towarów lub usług od innej spółki na zasadzie kredytu. W ramach umowy o kredyt kupiecki, po złożeniu zamówienia u sprzedającego, firma kupująca otrzymuje towar i fakturę określającą cenę towaru i warunki płatności. Firma nabywająca nie wysyła przyjęcia handlowego lub weksla własnego do zapłaty, lecz zapisuje należną kwotę jako zobowiązanie bieżące na swoich rachunkach.

Przedsiębiorstwa zaciągają tego rodzaju krótkoterminowe zobowiązania głównie w celu sfinansowania swoich zapasów; jeżeli obrót zapasami w danej branży jest szybki, można oczekiwać, że przedsiębiorstwo będzie miało duże zobowiązania. W ramach danej branży mniejsze przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do korzystania z tego rodzaju kredytów kupieckich, ponieważ mają mniejszą zdolność do spłaty gotówki i korzystania z rabatów niż większe przedsiębiorstwa i mają mniej dostępnych źródeł kredytów.

Zobowiązania do zapłaty są zwyczajowym sposobem prowadzenia handlu krajowego w Stanach Zjednoczonych. W handlu międzynarodowym oraz w handlu krajowym wielu krajów europejskich powszechne jest korzystanie z akceptów i weksli własnych. Porównaj należności.