ADX – Average Directional Index

wskaźnik ADX

1780

Wskaźnik ADX mierzy siłę trendu i jest przydatny do określenia czy trend jest silny czy słaby. Wysoka wartość wskaźnika informuje, że trend jest silny, a niska wartość o tym, że trend jest słaby. Wskaźnik ADX często jest rysowany na jednym wykresie z dwoma innymi wskaźnikami na bazie których jest wyliczany: +DI oraz -DI, a układ tych trzech wskaźników często jest oznaczany jako DMI. Spadek wskaźnika sugeruje słabnięcie trendu i jego bliskie przełamanie. Wygładzoną odmianą tego wskaźnika jest ADXR.

UWAGA: Wskaźnik ADX nie informuje o tym czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy informuje tylko jak aktualny trend jest silny.

Trend uznaje się za słaby jeśli wartość ADX jest w przedziale 0-25, jeśli wartość wskaźnika przekracza 25 uznaje się go za silny. Niektórzy gracze, gdy wskaźnik przekroczy wartość 30 korzystają ze strategii grania z trendem.

Sygnały

Wskaźnik nie daje sygnałów kupna, ani sprzedaży. Informuje natomiast o sile aktualnego trendy.

Kalkulacja

ADX formuła

ADX
– wartość wskaźnika
WEMA
– wartość wykładniczej średniej kroczącej Wilder-a
+D
– wartość wskaźnika +DI
-D
– wartość wskaźnika -DI
n
– parametr wskaźnika, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.

 

Domyśla wartość parametrów

n
= 14