CCI – Commondity Chanel Index

wskaźnik CCI

1311

Wskaźnik CCI (Commondity Chanel Index) bada odchylenie tzw. typowej ceny od jej średniej. Wskaźnik ten może określać wyprzedanie/wykupienie rynku lub sygnalizować słabnięcie trendu. Analiza wskaźnika polega na badaniu dywergencji oraz dodatkowo jako, że CCI jest klasycznym oscylatorem stanu wykupienia/wyprzedania rynku

Sygnały Podczas trendu bocznego

 • Sygnał kupna

  Przebicie dolnej linii (zwykle ustawionej na wartości -100).

 • Sygnał sprzedaży

  Przebicie górnej linii (zwykle ustawionej na wartości 100).

Sygnały podczas trendu wzrostowego lub spadkowego

 • Sygnał kupna

  Gdy występuje pozytywna dywergencja.

 • Sygnał sprzedaży

  Gdy występuje negatywna dywergencja.

Kalkulacja

BOS formuła

CCI
– wartość wskaźnika
CCI_S
– wartość linii sygnału dla wskaźnika CCI
TP
– typowa cena
SMA
– wartość prostej średniej kroczącej z typowej ceny
EMA
– wartość wykładniczej średniej kroczącej z wskaźnika CCI
n
– parametr wskaźnika, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.
n
s
– parametr linii sygnału, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość linii sygnału.

Domyśla wartość parametrów

n
= 14
n
s
= 9