Akcje MasterCard (MA)

Wartość i aktualna cena akcji widoczna podczas notowań na wykresie cenowym

1801

System płatności bankowych MasterCard jest jednym z najbardziej znanych na świecie. Spółka MasterCard jest bezpośrednim konkurentem Visa i American Express. System jest używany w wielu krajach świata. Swoją pracę spółka rozpoczęła w 1966 roku. System obsługuje obecnie ponad 850 mln kart. Udział firmy w rynku globalnym wynosi 22%. Papiery wartościowe korporacji należą do kategorii „blue chip”. Akcje MasterCard są popularne zarówno wśród traderów, jak i inwestorów.

Kurs akcji spółki giełdowej: MasterCard

 

 Wykres i notowania

Logotyp eToro (zielony)

67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

 

Prognozy i analiza MasterCard

 

MasterCard – analiza fundamentalna

 

Profil akcji: MasterCard Inc.

Firma MasterCard Inc. jest jednym z największych dostawców elektronicznych systemów płatności na świecie. Przede wszystkim znana jest z kart kredytowych, które umożliwiają elektroniczne płatności na całym świecie za pomocą dziesiątek milionów punktów akceptacji.

Mastercard Inc.
Państwo  Stany Zjednoczone
Stan  Nowy Jork
Siedziba Purchase
Data założenia 1966
Forma prawna spółka akcyjna (publiczna)
Założyciel Organizację założyło kilka banków amerykańskich (United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank, Bank of California)
Giełda NYSE: MA

Dobrze znane marki to MasterCard, Maestro i Cirrus. MasterCard oferuje interesariuszom szeroki zakres danych na temat zachowań zakupowych i konsumpcyjnych wybranych grup klientów. Ponieważ żaden kraj poza USA nie stanowi więcej niż 10% sprzedaży Grupy, MasterCard nie stosuje segmentacji geograficznej.

  • Sektor: Finanse
  • Branża: Finanse/ Wynajem /Leasing

Spółka giełdowa MasterCard – informacje podstawowe

Korporacja MasterCard jest liderem na amerykańskim i globalnym rynku płatności bankowych. To wielka marka o dużym potencjale wzrostu przychodów i zyskownych przejęć. Firma ma oczywiste zalety ze względu na swoją popularność i relacjami biznesowymi. Im więcej pojawi się użytkowników kart od MasterCard, tym więcej firm zacznie je akceptować. Ten model pozwala stworzyć długi cykl przyrostu zysku.

Ankiety przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują, że popularność gotówki spada każdego roku. W 2013 roku jej udział w płatnościach wynosił 16% PKB kraju. W 2018 roku spadł do 13%. Należy pamiętać, że gospodarka USA charakteryzuje się dużym zużyciem gotówki. Niemniej jednak korzystanie z kart bankowych stale rośnie.

Wzrost zakupów online znacznie przyspieszył przejście wielu użytkowników na płatności bezgotówkowe. Większość kupujących ma silną motywację do robienia zakupów w sklepach internetowych. To dodatkowo zwiększa popyt na karty płatnicze.

Korporacja wykazuje dobre wyniki finansowe i stabilną sytuację operacyjną. Aktywa firmy stale rosną. MasterCard systematycznie wprowadza innowacyjne technologie i dokonuje potężnych przejęć.

Firma ma dług w wysokości 6,3 mld USD. Dla tak dużej korporacji ta liczba nie jest zbyt duża. Firma może w pełni pokryć ten dług operacyjnym przepływem finansowym. Należy zwrócić uwagę, że MasterCard nie wydaje pożyczek, w przeciwieństwie do American Express. Zysk spółki powstają wyłącznie z tytułu prowizji pobieranej za przelewy pieniężne. Przesyłają jej instytucje wydające karty tego systemu płatniczego. Zatem MasterCard nie jest narażona na ryzyko związane z emisją funduszy kredytowych.

Akcje spółki nie mają wysokiej zmienności. Jest to stabilny składnik aktywów, na który nieznacznie wpływają ryzyka związane z obecnym stanem systemu finansowego. MasterCard jest znacznie lepiej chroniona przed zjawiskami kryzysowymi niż jej konkurenci.

Akcje korporacji budzą zainteresowanie u wielu inwestorów i traderów na całym świecie. Aktywa te mają duży potencjał wzrostu wartości. Kluczową zaletą papierów wartościowych MasterCard jest przewidywalność. Akcje stale rosną i są dobrze chronione przed większością zagrożeń.

Korzystanie z udziałów spółki w handlu jest wygodne i opłacalne. Zarabiać na akcjach MasterCard jest równie łatwo, jak i na innych instrumentach finansowych. Wymagana jest fundamentalna i techniczna analiza. Zalecamy przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi. W jednej transakcji lepiej nie ryzykować kwoty przekraczającej 5% depozytu. Zalecamy również korzystanie ze zleceń oczekujących w celu zautomatyzowania handlu. Take profit pomoże odebrać zysk w odpowiednim czasie, a stop loss ochroni przed nadmiernymi stratami.